FANDOMEÇS/14/307 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/309

ŞEYH BEKRİ MEVLÜDÜ:

İmamı Şafii kubbesi dibinde, temmuz ayında Şeyh Bekri hazretle- rinin ataları asitanesinde bir mevlüt okunur. Büyük pazar olur. Üç fasıl mevlüt okunur.

ÜMMÜLKİYAT MEVLÜDÜ:

Mikyas havuzu temizlendikten sonra yedi gün şenlik olur. Sekizinci cuma gecesi büyük mevlüt olur. Sonra (Nil noktası) gecesi:

İKİNCİ ÜMMÜLKIYAS MEVLÜDÜ:

Olur. Bu mevlüt, Nilin taşacağı gece olur. Üç nöbet, paşanın vekil- harcı paçanın kesesinden sofra kurar. Mevlüt olur.

Sonra Sultan Hasan yakınında Mahmudiyyo mevlüdü, ona yakın İmrahoriye mevlüdü, Ezher camii içinde Sâdât mevlüdü, şehir dışında Kayıtbay sultan mevlüdü, Bulak tekkesinde İbrahim Gülşeni mevlüdü, Bâb-ı Sultan Şa'ravi yakınında Şeyh Bekri Şeyh Taştuşî mevlüdü, Şeyh Şa'ravî mevlüdü, Şeyh Hanefi mevlüdü, Sunkur köprüsü yakınında Şeyh Halveti mevlüdü olur.

ASİTANEİ HAZRETİ HÜSEYİN'DE MEVLÜDÜNNEBİ:

Yetmiş seneden beri mevlüdü iptal olunmuştu. 1089 da şerifler A durrahman paşaya çıkıp (Atamız Hazreti Hüseyin için mevlüt okunm sını) rica ederler. Kabul olunup subaşıya emir verirler. Muharrem ay nın on ikinci âşûra gecesi büyük mevlüt okunur.

HASENAT-I MISIR KAİDESİ:

Bu hazreti Hüseyin mevlüdü gününe gelince binlerce yahudiler üçer üçer ellerinde çeşitli güzel koku buhurları satarak sokaklarda öyle fe yat ederler ki... Diğer islâm şehirlerinde Rebiülevvelde okunur. Ama bu Mısır'da yılın on iki ayında binlerce mevlüt cemiyeti olur. Çünkü M sırlılar, Hazreti Muhammed'e muhabbetlerinden para sarfederek mevlüt okuturlar.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.