FANDOMEÇS/14/308 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/310

ELLİ DÖRDÜNCÜ FASIL

Mevlütlerden sonra Mısırlıların zevk ve sefa için gezinti yerlerini beyan eder.

BOSTANLAR GEZİNTİ YERİ:

Mamur köydür. Bütün Nakibüleşraflar elindedir. Nil kenarında bir büyük bağdır. İçinde bir büyük köşk, havuz ve birçok hücreler vardır &nbsp Mutfak ve sâkiyeleri mamurdur.

KADEMÜNNEBİ TEFERRÜÇ YERİ:

Defterdar İbrahim paşanın hayratıdır. Köşkler, sofalar, mutfağı, tirendazlar tekkesi, sâkiyeleri, hücreleri vardır.

YUSUF ANBARI GEZİNTİ YERİ:

Ümmülkıyas dinlenme yeri ve sonra Ravza safa yeri vardır. Burası büyük bir ağaçlık ortasında bir büyük havuzun ortasında bir köşk ki, köprü ile geçilir. Gezinti yeridir.

HAREMEYN DAĞLARI AV TEMAŞA YERİ:

Halk dilinde ( İhram dağı ) derler. Avam dilinde ( Firavun dağı) de ler. Celâl oğlu Tahir'in dediğine göre bu dağları Kayınoğlu, Hanuh oğlu,

Mahvil oğlu, Dermşil oğlu Berab yapmıştır. Nilln güney batısında İki büyük, bir küçük dağlardır, inşaatın niçin yapıldığı ve tılsımlarını bil- diririz vesselam.

İMİRAHOR CERRAH MESİRE YERİ:

Bu cize toprağında Ibn Baba hududuna kadar çayır ve çimendir. Halkın ve vezirin atları burada otlar. Ama otlar kendiliğinden değildir. Yetiştirilir. Bersim denilen bir ottur. Gece ekerler, sabaha kadar iki parmak olur. Yonca gibi bir ottur. Askerler ve paşa imirahoru burada üç ay çadır kurup safa ve işü işret ederler. îmirahor burada hâkimdir-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.