FANDOMEÇS/14/311 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/313

ve Belisan ağaçlan varmış. Mısır'dan başka yerde olmaz imiş.

Yağını çıkarıp padişah hazinesinde saklarlar. Bir adam zehir yese, bundan bir kırat alırsa kurtulur. Yılan akrep soksa, Belisan yedirirlerse kurtulur. Sızıya sürseler şifa bulur. Bu Matariyye'yi hıristiyanlar gelip ziyaret ederler. Havuzunda yıkanırlar. Bu bağda olan Sarsan ağacının yapraklarından vilâyetlerine hediye götürürler. Hakir Belisan ve Balsan ağaçlarını görmedim. Adamlarıma sordum, Mısır Osmanlı eline gireli kurudu dediler. Ama Kâbe yollarında çoktur.

MATARİYYE SUYUNUN FAYDALARI:

Mısır'ın tabiat sahibi olanları, Nil yeşil aktığı vakit bir ay Nil suyundan içmezler. Çünkü o zaman Nil suyu içilirse insanı hasta eder. Bu yüzden Matariyye kuyusundan içerler.

MUAZZAMA KUYUSU MESİRESİ:

Matariyye kuyusundan lezzetlidir derler. Ama hakir içmedim.

BÜRKELÜLHAC KALESİ MESİRESİ:

Hacılar Mısır'dan çıkıp burada üç gece kalıp yüz binlerce tulum Nil suyu doldururlar. Nilden yapılmış bir göldür.

SEBİLİ ALLAM KALESİ MEİRESİ:

Cirit meydanı bir mesiredir. Ama bazen Araplar adamı avlayıp Mahmut Pir Veli köçeği gibi üryan ederler ama havası güzeldir. Bu sahra meşhurdur. Sultan Selim Tumanbay ile altıncı çengini burada yaptı. Burada yedi bin Osmanlılardan 23 bin Mısırlılardan kimse şehit oldu. Sofaları, hücreleri, sâkiyeleri, bahçeleri, kârgir camii vardır. Mi rabında târihi budur:

îtdi bu camii şerifi bina

Kârı namı gibi kamu hasenat

Miri ekrem Hasan beğin eseri

Ecrini vire refiüdderecat

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.