FANDOMEÇS/14/318 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/320

olmayan esnaf ve sanat erbabını beyan eder, (266) Elli birinci fasıl, Mısır'ın dördüncü dinî alayını, tertibi kanununu, ihtişamını, sevinç ve genliğini bildirir. (269) Elli ikinci fasıl, Mısırın kanununa göre altıncı bayram alayını beyan eder (271) Adiliyye vadisi alayı Rabbaniye zi- yareti, Osmanlı Divanı, muizziyye şenlifci (272) Mısır vezirlerinin Adiliy- ye'den büyük alayla Mısıra girişi, (275) Mısırın 7. alayından yirmi se- kizinci alayına kadar olan alayları beyan eder. (297) Yirmi sekizinci alay ve Mısır hazineleri, (303) Mısır mevlitleri, (309) Mevlitlerden sonra Mı- sırlıların zevk ve sefa için gezinti yerlerini beyan eder, (314) İçinde- kiler.

On dördüncü cildin sonuİç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.