FANDOM
EÇS/14/31 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/33Benî Şeybe'dedir. Bu da yanyana üç kapıdır. Yine güney doğuda iki kapı daha vardır. Biri (Bâb-ı Nebi), yine buna yakın (Cenâyiz kapısı) yanyana iki kapıdır. Üçüncü kapı (Abbas kapısı), dördüncü ,kapı (Ali kapısı), (Beni Haşim kapısı). Bu taraf kapıları tamam oldu.

Güneyde yedi kapı vardır. (Bâb-ı esvak), (Bâb-ı Safa), (Mahzum kapısı), (Cinad kapısı) derler iki kapıdır. Beşinci kapıya (Mücahidiye kapısı) (Bâb-ı Ümmehânı).......... Batıda üç kapı vardır.......... Evvelki (İbrahim kapısı), üçüncü kapıya (Umre kapısı) derler................ Ve ikinci kapıya (Eski kapı)........ Batıya meyilli düşmüştür. Dördüncü' kapıya (Ziyad kapısı) derler, yanyana üç kapıdır. Beşinci kapıya (Düriyye) derler.

HAREMİ ŞERİF ETRAFININ KAÇ ADIM OLDUĞUNU BEYAN EDER: Bâb-ı Selâmdan, haremi şerifin yan sofalarındaki kubbeler altından batıya ellinci adımda (Bâb-ı Ziyad) vardır. Kuzeye bakar üç kapıdır.ı Orta kapı üzerinde ... (Üdhulûha.» âyeti yazılıdır. Bu kapıdan girince dört sütunlu küçük bir avlu vardır. Bâb-ı Ziyadın güneyinde Dârünnedve veya Yahudi kapısı vardır. Cehalet zamanında burada bir yahudi kilisesi varmış. Buradan yine batıya yüa adım gidilince (Basıtıyye kapısı) gelir. Kuzeye bakan bir kapıdır. Bu kapının üzerinde yaldızlı yazı ile (ve kaale rabbi'd hilni müdhale sıdkin...) âyeti yazılıdır. Buradan yine batıda elli adım sonra (Bâb-ı Atik) gelir. Bunun kemeri üzerinde (la ilahe il-lâllah) yazılıdır. Buradan güneyde yirmi adım ileride (Babı Umre) gelir. Buradan yirmi adım doğuda (Babı Davut) vardır. Bir medrese kapısıdır. Buradan elli adım doğuda (Babı İbrahim) vardır. Bu kapının iki tarafında Melik Kayıtbay tarihleri vardır. Buradan yirmi adım do­ğuda (Babı Huzur) dur. Bu kapı üzerinde (... El sultan Berkok Ibni Said, sene erbaa ve semâne ve mie) yazılıdır. Buradan inbat yeli tarafına elli adım gidilince (Ümmehânî kapısı) vardır. Doğuya bakar, yanyana iki kapıdır. Hacıların serinlediği bir kapıdır. Çünkü daima rüzgâr eser. Burası Resulü ekremln hatunu Ummti Hânî'nin evi idi. Resulü ekrem bu evden burak ile Kuşe vardı ve oradan Miraca çıktı. Sonra bu evi Zübeyr hazretleri haremi şerife birleştirdi. Kapının üzerine âyeti kerime yazılıdır. Bu kapıdan otuz adım kuzeyde (Medresetül âdâ kapısı) var dır. Üzerinde (Fanzurû ilâ...) âyeti yazılıdır. Sonra Babı Ciyad, Mücâhidiyye ve Babı Rahme adlı kapılar gelir. Buradan otuz adını kuzeyde yanyana kapılar vardır. Üzerinde (ve vehebna...» âyeti yazılıdır. Buradan
==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.