FANDOMEÇS/14/32 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/34

yine doğuya, açılan beş kapıdır, orta kapının üzerinde (innessafâ ve'l merve...) âyeti yazılıdır. Bu saf'â, 1 kapılarından Safâ kemerlerine yol aşırı elli adımdır. Mahalle içindedir. Bu Şafii kapısından yirmi adım kuzeyde (Bâbî Bagle)' yanyana iki kapıdır. Buradan yirmi adım kuzeyde (Babı Benî Seybe) iki kapıdır. Buradan yine otuz adım kuzeyde (Haz'reti Ali kapısı) yanyana üç kapıdır. Buradan otuz adım kuzeyde (Hazreti Abbas) kapısı, yanyana üç kiapıdır. Bâbı, Şeybe'den, Babı Bagle kadar 80 adım uzunluğunda celî yazı ile Arabi kaside yazılıdır. Altında (Selim han oğlu Sultan Murat tamirini emretti) yazılıdır. Buranın du varında Kızılbaşlara rağmen ism-i celâl ve peygamber ismi ve dört halife adları yazılmıştır. Buradan yine yirmi adım kuzeyde (Bâbünnebî) doğuya bakar iki kapıdır. Üzerinde (Sultan Melik Eşref, tamirini emretti. 935) yazılıdır. Buradan otuz adım kuzeyde (Babı, Medrese) vardır. Mısır hac emiri bu­rada oturur. Buradan yirmi adım kuzeyde (Babı Selam), vardır. Buradan başlamıştık, yine burada son buldu. Bâb-ı İbrahimînden Babı Selâma kadar yazılan kapılardan hareme kaç basamak ile inilirse harem dışındaki yola da öylece merdivenlerle çıkılır. Her kapının önünde sofalar vardır. Haremi şerifin dış tarafını bu sofalar kuşatmıştır.Babı Selâm, haremiin bir köşesidir ve doğu tarafıdır, bir köşesi Babı Ömer'dir ve batı tarafıdır. Bir köşesi Babı Ümmehânî'dir ve doğu köşesidir. Kapıların tamamı 41 kapıdır. Haremi şerif iç tarafından 300 adımdır. Harmei şerifin içinde ve dışında 252 taş merdivendir.

HAREMİ ŞERİF SÜTUNLARININ SAYISI VE KÂBEİ ŞERİF :

Tamamı dört köşe seksen sütundur ve 185 beyaz mermer sütundur. Babı Umre'den, Babı Ummühânî'ye 250 adım ve 25 sütundur. Babı Ümmühani'den Babı Bagle kadar 320 adım 158 beyaz mermer sütundur. Babı Bagle'dne, Babı Selâma kadar 200 adımdır. 6 şeşhâne sütundur. Maadası 150 beyaz mermer sütundur. Bütün sütunlar 678 dir. Süleyman Hanın yaptığı haremi şerifin iç yüzünden ölçüsü 1120 germe adımdır.

BÜYÜK KUBBELERİN VASIFLARINI BEYAN EDER: Evvelâ doğuda 24 büyük kubbedir. Şam tarafında 36, batı tarafta 24, güney ta­rafta 36 kubbe dir. Hazure minaresi tarafında rüknü Harem derler, 15 kubbe de Babı Nedve tarafındadır. 15 kubbe de Babı İbrahim'dedir. Tamamı 150 kubbedir. Bunlardan başka tava gibi yassı kubbecikler

İç linklerEdit

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.