FANDOM
EÇS/14/34 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/36

yeri öküz üzerine, öküzü taş .üzerine, taşı balık üzerine, balığı deniz üzerine halk etti. Yer durmadı. Cenabı hak yeryüzünü 148 büyük dağ yaratıp dünya istikrar buldu. Kur'anı Kerimde bu dağlar hakkında (Makaalid) yani (kilitler) denilmiştir. Bunlardan başka, binlerce dağ daha vurdu ama, en yüksekleri bu 148. dağdır.Hazreti İbrahim yedi dağın toprağından Kâbeyi yaptı. Cevherî hazretleri der ki, Kabe denilme­sinin sebebi dört köşe oluşundandır. Ve harem olarak tavsif olunması.Cenab-ı Bârî tazim ve ihtiram ettiği için Kabe demişler.Kabul ahbar'dan rivayet edilir ki, İbrahim makamının alt yanında bir taş üzerinde Ibranice şöyle yazılı imiş: (Mekke sahibi .Allahım ki, gökleri ve yerleri yarattığımdan beri bu Bekke'ye tazim ettim., Kim ki benim birliğimi tasdik edip bu Beyt'e gele... Onun cesedini ateşte yakmam) yazılmış.Bu beyti şerif hakkındaki en doğru rivayet şudur: Cenabı Hak dünyayı yaratmazdan 2000 yıl evvel kızıl yakuttan bir köşk yaratıp cennete koydu. Hazreti Âdem'i yaratınca Âdem'e ibadet yeri olmak üzere bu köşkü yeryüzüne indirdi. Kâbei şerif yerine koydu. Tufana kadar insanların tavaf ettiği yer oldu. Fakat tufan günlerinde Allanın, emriyle Hazreti İbrahim yedi dağın toprağından şimdiki Kâbeyi yaptı. Bu sırada Hazreti İbrahim yüz yaşında idi. Cibril, tufandan sonra, Kubeys dağına gömdüğü Hacer-i esvedi çıkarıp, Mekke'nin' rüknü Yemanî köşeşine koydu.

HAREMİ ŞERiF ENSABI: Hazreti ibrahim'den sonra peygambe­rin atası Kusay bin Kilâb yeniledi. Resulü ekrem zamanında Kureyş liler isyan edip, Mekke'nin bazı yerlerini yıktılar. Fakat yine Allahtan kor­kup Kureyş kavmi toplanıp tamir ettiller. Çünkü o zaman Cenabı Hak bunlara öyle bir kıtlık verdi ki, zemzem suyu bile kurudu. O vakit Kureyşliler peygamberin dedesi Abdülmuttalib'e varıp, Mııhammed'I is­teyip, Ebi Kubays dağına çıkarak yağmur duasına başladılar ve (Ya Muhammed, sen de dua. eyle) dediler. Hazreti Risalet (Siz' Kâbeyi yine 'yapmayınca Allah rahmet etmez) buyurdu. Onlar da. (Allah ile ahdimiz olsun Mekke'yi tamir edelim) dediler. Bundan sonra öyle bir yağmur yağdı ki vadiler su ile doldu. Kureyşliler de. Kâbeyi tamir ettiler. Bu sırada Abdülmuttalip 120 yaşında, idi. Vefat edip Muallâ mevkiine göm­düler. Bundan .soma dört halife, Muaviye, Zübeyr bin Avvam, Haccac Zalim, Abbasilerden Mansur Mehdi, Musul halifesi Eşref, Melik Eşref Barsbay, Nureddin, Yusuf Salâlmddin, Sultan Berkok, Ferec, Kayıtbay,==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.