FANDOMEÇS/14/36 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/38

Zalim'i Mekke'ye Zübeyr (1) hazretleri üzerinde gönderdi. Haccac, Mek­ke'yi kuşatıp Ebl Kubeys dağı üzerine, mancınıklar koyup beyti şerifi döverek bir çok yerlerini harap etti. Sonunda, Abdullah bin Zübeyr Haccac'a âmân ile teslim oldu. Haccac âmane bakmayıp Babı Selâmda astı (2) günlerce asılı durdu. Kimse indirilmesi için rica etmedi. Bir gün Zübeyrin validesi oradan geçerken oğlunu görüp (daha bu şeyh Zübeyr minberden inmedi mi? Ne o çok vaiz ve nasihat etti?) deyince Haccac indirip Muallâya gömdürdü. Zübeyr hazretleri Hatimi beyti şerife yetiştirmişti. Haccac Resulü ekrem zamanındaki gibi bugün görünen yu­varlak divanı yaptı. Hatim divanının bir ucu rükn-ü Irâkî'de bir ucu rüknü Sami'dedir. Kâbenin bir d,uvarııu .Haccac,. üç duyarım İbnl Ziyad yaptı. Haccac, İbni Zübeyr'irı ettiği Babı Yemâui'yi kapayıp, hâla do­ğuya bakan kapıyı bıraktı. Kâbenin kapısı bir adam boyu kadardır. Bu kapının uzunluğu ö Mekke, zirai ve on bir parmaktır. Ve enliliği üç zira' 12 parmaktır.

MEKKEÎ MÜKERREME MÜBAREK ÖRTÜSÜNÜN İL, HAYRA­TI: Kâbe-i şerife ilk defa Haccac kisve giydirdi. Eski zamanda Yemen padişahları bir çeşit hasırla Kâbeyi örterlermiş. Mısır sultanlarından Melek Salih Necmeddin'in hatunu Şecerüddür, sırmalı siyah kisve ile örtmüş. O zamandan beri (Karadonlu Kabetullah) derler. Evkafı bü­yüktür. Senelik 170 Mısır kesesi geliri vardır. Evkaf emini ve nazırı yirmi kantar ipek alıp siyaha boyar, yirmi vakiyye halis gümüş, iki bin frenk dinarı sırma yapıp Mısır'da Yusuf köşkünde 150 nefer usta zerbaflar işleyip, şevval ayında Mısır vezirinin huzuruna götürürler. Beğenilirse başkanlarına hil'atlar giydirilir. Bu ustalann iş yerlerini görmeyen, yeryüzünde bir soy görmüş değildir. 'Örtünün eteklerinde kırk .iki pirinç halkalar vardır. bu örtüyü rüz­'gâr kaldırmasın diye bu halkalarla bağlanır. Kâbei şerif uzaktan görül­'düğü vakit insan donup kalır. Bu örtünün altında beyti, şerifi kucaklamış 'sırmalı bir kuşak vardır. Fırdolayı kuşatmıştır. Üç arşın enlidir. Som sırma ile bu kuşak üzerinde (Fî büyûti...) âyeti yazılmıştır. Her sene Mısır'dan yenisi gelir. Eskisini şerif parça parça edip îslûm padlşah-

(1) Abdullah İbn Zübeyr olacak.

(2) Abdullah Ibnİ Zübeyr teslim olmamıştır. Kılıç elinde çarpışarak şehit olmuştur.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.