FANDOMEÇS/14/42 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/44

kaplar, fanuslar vardır. Her gece yakıp haremi şerifi aydınlatırlar. Buranın kapısı kuzeye açıktır. Vo on adım kuzeyinde:

...... KUBBESİ: vardır. Alçak bir kubbedir. Zeyt mahzeni olduğundan daima kapabilir. Şehrin ve haremi şerifin bütün kandillerinin yağları buradan verilir. Bu kubbenin dört tarafında binlerce destiler vardır. Zemzem ile doldururlar. Rüzgâra konulunca buz gibi olur. Bu destilerin her biri bir İslâm diyarından hayır sahipleri tarafından gönderilmiştir. Destilerin sahiplerinin vekilleri her sene hacılara su dağıtırlar.

Bu beyti şerif etrafında medreseler vardır. Kapıları beyti şerife açılır. Fakat Davud kapısından Selâm kapısına kadar harem duvarının dışı yoldur. Safâ kapısından dışarısı Safâ ve Merve arasında sultan dışı yoldur. Safâ kapısından dışarısı Safâ ve Merve arasında sultani çarşıdır.

(Burada on satır açıktır.)

İKİ DÜNYANIN EFENDİSİ, İNS VE CİNNİN RESULÜ, DÜNYA VE AHRETTE ŞEFAATÇI OLAN PEYGAMBER TARAFINDAN MEKKE FETHİNİN VASIFLARI: Bu beyti şerif, Hazreti Âdem'in' dünyaya indiği zamandan beri en eski mabet olduğundan bütün hükümdarlar buna malik olmak için uğraşmışlardır. Ama hicretin 17 inci senesinde Resulü ekrem 74 bin sahabe ile gelip cebren Kureyşin elinden almıştır (1). Bu fetihten sonra Müslüman olanlar (Ebu Süfyan, Halim bin.., Büdeyl bin Verka, Ebu Cehil oğlu İkrime, Abdullah bin Sa'd, Hazreti Ebubekirin babası Ebu Kahâfe... Yine bu sene Halid bin Velid Bizans Kayseri üzerine kumandan oldu. Şam'ı fethedip hepsini kılıçtan geçirdi. Bu zafer dolayısıyle peygamber Hazreti Halid'e (Seyfullah = Allahın kılıcı) demişlerdir.

Hazreti Adem Mekke'de yerleşince, Cenabı hak ona, cennetten yakuttan bir İbadet yeri gönderildi. Tufanda yine Cenabı hak bunu cennete kaldırdı. Tufandan sonra Allahın emriyle Hazreti İbrahim Kâbe'yi yaptı. Allahın emriyle Ebi Kubeys dağına çıkıp «Rabbimlz bir ev yaptı, geliniz, hac ve tavaf edin» dedi. İbrahim Nebinin sesini yerle gök arasındaki mahlûklar ana karnında iken bile işitti ve bir veya birkaç kere (Lebbyk)

(1) Resulu ekrem, Mekke fethi için Medine'den 10 bin kişi ile çıkmıştır.


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.