EÇS/14/50 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/52

eşya alacak iki adam, ellerini yenlerinin içinde tutuşur ve birkaç kere sallarlar. Konuşmazlar ve birbirlerinin yüzlerine bakmazlar. Binlerce liralık alış verişi ederler. Bu pazarlarda dükkânların çoğu attar ve kumaş dükkânlarıdır. Tahıl şehir içinde meydanlarda satılır.Mücevherat, kıymetli metalar, kokulu maddeler yönünden dünyanın en bol yeridir ama yiyecek içecek bakımından kıtlık ve pahalılık şehridir. Bütün Mekke halkı Mısır’a muhtaçtır. Eğer Mısır’dan hububat gelmese, Mekke’de adamlar birbirlerini yerler. Çünkü bütün Mekke halkı misafir, komşu, zayıf, dermansız, Horasan tenbelleri gibi padişah suresi ile geçinen kimselerdir. Hiç kimse çift çubuk ve çiftçilik etmez. Vâkıa Harkova, Muşova, Sevâkin, Dehlek, Zeyla’ ve Yemen’den hububat gelir ama mevsiminde gelmez, gelse de yetişmez. Mekke’nin sokakları ve yemekleri temizdir. Hazreti Âmine’nin evine yakın bir dükkânda Herise (Keşkek) pişirirler. Mekke yemeklerinin en güzeli herisedir. Hazreti peygamber bu dükkânda herise yemişlerdir. Hakir dükkân sahibinden sordum. Kazanımız, kepçemiz peygamberin yediği kazandır dedi. Hadis: (Bütün yemeklerin seyidi Herisedir) ? Yine bir hadis: (Heriseyi sevmek imandandır) : Herise kuvvet verici, çabuk hazmolunur, eğer içinde birazyane, kimyon olursa daha lezzetli olur. Yeniçeri ocaklarında pişirilen herisenin dünyada benzeri yoktur.

İstanbul’da serçeşmeleri pehlivandır. İki yüz keadar dev gibi zırtıl, zeberdest pehlivanlar var ki, heriselerini döve döve macun olur. Buğdayları Tekirdağına yakın devedişi dedikleri buğdaydır. Ve Karadeniz kıyılarında Kara Harman yakınında Beştepe buğdayıdır. Bunu yiyen her pehlivan âdem ejderhasına benzer. Hattâ Uhud gazasında ashap hazreti peygambere: (Kâfirler şarap içip cesaretle bize saldırıyor. Onlara biz nasıl dayanabiliriz?) demişler, Resulü ekrem de (herise çorbası için ve Allah Allah deye düşmana hücum edin ) buyurmuşlardır. Onun için Mekke’nin herisesi meşhurdur.

Mekke’nin kavunu, karpuzu da meşhurdur. Bütün meyvesi Abbas Şehrinden iki günde gelir. Üzümü, şeftalisi Abbas’tan gelir. Mekke kayalık olduğundan bahçesi çok değildir. 15 yerde bahçe vardır. Yaz ve kış sebzesi eksik değildir. Şehirde yetmiş yerde hurma bahçesi vardır. Çoğunlukla şerifler bu bahçelerde sohbet ederler. Mahsulleri hurma, limon, turunç, Kebbad, Rumman; şeftali, yer yer sulu üzümü, olur. Şerif Zeyd’in bahçesinde köşkler, maksureler vardır. Muallâ’da Mevlevihanede bir mesire yeridir. Bir senede dört kere meye veren Nabka denilen alıç gibi


İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.