EÇS/14/51 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/53

Bir meyve olur.Fakat gül, Mersin , menekşe, reyhan, buhur suyu, ıtır şahı suyunun emsali dünyada yoktur.

MEKKE HAMAMLARININ VASIFLARI: Husus’i ve umumî hamamlar vardır. Sokullu-Mehmed paşa hamamı, baştan mermer döşeli gayet güzel bir hamamdır. Yemen fatihi Sinan paşa hamamı sekiz kurnalıdır. Bunlardan başka 145 saray (konak) hamamları vardır. Bu hamamların külhanları odun ile ısıtılmaz. Külhancılar şehrin çöplerini ,müzahrefatını toplayıp yakarlar.Hamamların çokluğu sebebiyle Mekke halkı öyle temizdir ki, sanki insan cinsinden değillerdir. Doğrusu peygamber sülâlesi, melek yüzlüdürler.

MEKKE HALKININ VE SEYYİTLERİN ŞEKİLLERİ VE MEDİHLERİ: Ak Şemsüddin oğlu Hamdi Çelebi’nin kıyafetnamesinde yadığı gibi, Mekkelilerin siyah çerde, bazıları kırmızı renkli, esmer yüzlü, meralı ve gazalı Hoten ahusu gözlü, şirin sözlü, nurlu yüzlü, soylu soplu çelebilerdir.Mekke’nin suyu ve havası çok sıcak olduğundan halkı gayet zayıftırlar.Sanat sahibi değillerdir.Ağır iş işleyemediklerinden Mekkeliler tüccardır.Bir sınıfı padişah sadakası ile geçinirler.Sert konuşurlar.Meselâ bir malı tüccar 15 kuruş dese, sen de pazarlık için 8 kuruş desen derhal hiddetlenir.Sen 9 kuruş dersen, o yirmi kuruşa çıkar, böyle inat kavimdir.El ele yapışıp kollarını sallayarak, konuşmadan işaretle pazarlık ederler.Temiz ırktan mübarek seyyitlerdir ama, Mısır sultanı Kayıtbay zamanında isyan ettiklerinden Kayıtbay Mekke’yi 12 bin askerle basıp şerifleri bağlayıp sürgün etmiştir.Mekke’de yalnız yedi adet seyyit bırakmıştır.Ve bundan sonra şerifler beyaz sarık saralar, kuyruksuz ata bineler, yalın ayak ata bineler.Fakat zaman geçince bütün şerifler yine Mekke’ye dolmuşlardır.Ama aslâ yeşil sarık sarmazlar.Fakat diğer elbiseleri çok muhteşemdir.Çünkü Hint padişahlarından ve Hint âyânından pek kıymetli hediyeler gelir.Mekke halkı aslâ çakşır giymezler.Hepsi gömlek giyerler.Gözleri sürmelidir.Elleri ve sakalları kınalıdır.Daima kahve, kaşer, kâk, bakla, zeytin, hurma, helva, Hoşap, pilâv yerler.

Her vakit perhiz ederler.Hava sıcak olduğundan fazla yemek yiyemezler.Mekkeliler, sıcağın fazlalığından cima’dan da altı ay perhiz ederler.Hepsi Şafiî mezhebindedirler.Bazıları Zeydî mezhebindedir.Nikâh-ı müt’a vardır.Bir adam seferde olsa, bir kuruşa bir aylık için bir avret ile anlaşır.Ay sona erince, o avretle veya başka bir avretle


İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.