FANDOMEÇS/14/55 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/57


Ebû Enam’da ölüp orada gömüldü, sonra peygamber nâş ını getirtip Baki’de sütanası Halime Ebû Enam’da ölüp orada gömüldü,sonra peygamber nâşını getirtip Baki'de süt anası Halime ana yanında gömdü derler.Günahı söyleyenin boynuna…Sultan Süleyman 959 hazreti Hatice üstüne büyük bir kubbe yaptırdı.Kubbenin iç yüzünde(İnellezîne sebekat lehüm…) âyeti yazılıdır.Yine bu kubbe içinde Şerif Mes’ut gömülüdür.Bu kubbenin kıble tarafında Abdullah ibn Zübeyr ibn Avam,peygamberin doğuşunun 24üncü senesinde Talha ile bir günde doğmuştur.Hazreti Zübeyr’i,peygamber,sağlığında cennetle müjdelenmiştir.Mervan Hımar ? Zamanında Haccac zalimi Abdullah ibn Zübeyr üzerine göndersi.O da Mekke içinde onu öldürüp nâşını Mualla’ya gömdürdü.

Haccac, bir günde Kur’anı hatmetmeyince nâşını hareket ettirmedi.Çünkü Haccac kuvvetli hafız idi.Kur’an okumanın bütün şartlarını bilirdi.Abdullah bin Zübeyr üzerine kubbeyi Haccac yapmıştır.Sonra Haccac halife olup, adaletle hükümet sürdü.Haccac zalimlikle meşhur bir âlim katil kimse idi.

Sonra Hazreti Ebubekir’in kızının kabri ,Hazreti Osman’ın kızının kabri vardır.Bunlara yakın Şeyh Osman Haravn, şeyn Kennas ve ona yakın Sa’d ibn Ebî Vakkas,ona yakın sahabeden hazreti Maadi Kerb, Abdullah bin Abbas(ki, hadis rivâyet edenlerin biridir),yine sahabelerden Fazl ibn Abbas ,İmam Abdulkerim bin Hevazin,Süfyan İbn Ubeyne kabirleri vardır.Bir kimsenin sığırı hastalansa bu sonucunun toprağından bir parçası hayvanın haşasına bağlansa Allhın emriyle iyileşir.Onun için Süfyân Sevri kabri derler.Habibe adlı kızını peygambere vermiştir.Ebî Hasan Şevli ve daha nice Mekke gazasında şehit olan sahabeler gömülüdür.Şeyh Alâeddin Nakşibendi de burada gömülüdür.Mûsâ Eş’arî,hicretin 44 senesinde vefat edip burada gömülüdür.Abbasilerden Mansur Deavânikî beyti şerife gelip haremi şerife bir minare yaptırdı.Sonra İrciî emrine uyarak vefat etti.Muallâ’da ziyaret yeridir.Yine burada mü’minlerin anası Meymûne bint-i Hâris gömülü olup ,hicretin sekizinci senesi Resûlü ekrem ile izdivaç etti.Hakkında (İmreeten mü’mineten..)Âyet, nazil olmuştur.61 senesinde vefat edip Muallâ’da gömülmüştür.Buna yakın hazreti Ömer’in oğlu Abdullah’ın mezarı vardır.Peygamberin hatunu Hafsa ,Abdullah’ın kardeşidir.Peygamberden


(1) Haccac Abdullah ibn Zübeyr üzerine sefer yaptı ise de, Mervan Himar zamanında değildir. Ve Haccac birinci Mervan ve Abdülmelik zamanının kuvvetli bir vâlisi idi. Evliyanın dediği gibi halife değildir.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.