FANDOMEÇS/14/58 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/60

CİDDE KALESİ BENDERİ VE VASIFLARI: Gulâmlarımla dört hecin devesine binerek Mekke dışına çıktık. Burada Şeyh Mahmud ziyareti vardır. Birkaç mescitleri, fukaraları vardır. Buradan güneye gittik. Yolun iki tarafında kahvehaneler vardır. Her birinde saz ve Habeş kızları vardır. Altı saatte:

CİDDE VADİSİ: Eskiden mamur şehir imiş. Şimdi birkaç kahve ev vardır. Yolun sağ tarafında:

HAZRETİ HAVVA ZİYARETGÂHI: İbn Âdemi zâdeye hâmile oldukları vakit asıl vatanımız olan mübarek karınları bir küçük kubbe vardır. Sandukasının üzerinde yeşil atlas örtülüdür. Baş tarafında çakıl taşları yığılıdır. Mezarın boyu 20 adımdır. Melek Ahmet Paşa hatunu Kaya sultan buraya yedi kubbe yaptırmağa, buradaki suyu Cidde’ye akıtmaya ahdetmiş idi ama doğururken vefat etti. Âdem Serendil’e (Serendib) indi. Gözyaşından zencefil, fülfül, karanfil, hâsıl olurdu. Sonra Âdem ile Havva kırlangıç kuşu vasıtasiyle Arafatta buluştular. Hazreti Havva cennetten Cidde’ye indirilmiştir. Âdem ve Havva yıllarca Mekke vâdisinde kaldılar. Cenabı hak cennetten beyti şerifi indirdi. Ona ibadet ederlerdi. Sonra, Mekke taşlık olduğundan Âdem Şam yakınında Havran’a gitti. Orada çoğaldı. Her sene Arafatta gelirlerdi. Tarihçi İshak’a göre, Hazreti Âdem …… sene yaşamış. Arafatta vefat etmiştir. Hazreti Havva’yı Cidde yakınında Hâbil, Kabil ve Şit gömmüşlerdir. (Gaybı ancak Allah bilir) Bir rivâyete göre Hazreti Nuh tufandan evvel Âdem ve Havva’nın cesetlerini çıkarıp Kudüs’e götürdü derler. (Günahı söyleyenin boynuna). Tarihçilerin rivâyet ine göre Âdem’in bir erkek bir kız olarak ikişer evlâdı olurdu. Tamamı 40 bin çocuğu oldu derler. Doğan kızı, sonra doğan erkekle evlendirirdi. Bu yüzden Kabil Habil’i öldürürdü. Yeryüzünde ilk kan döküldü. Âdem’indünyaya indiğinden beri 7030 sene olmuştur.

ESKİ CİDDE KALESİ VASIFLARI: Mısır sultanlarından sultan Gavri’nin yapısıdır. Hint, Yemen, Aden, Basra, Lahsa, Habeş ve Süveyşin iskelesidir. Senede bin parça celebe (Yemen gemisi), Polta, karka, kalyon gelir. Paşanın bir ağası ile ve şerifin bir adamı gümrüğü alırlar. Yarısı Cidde beyine, yarısı şerife verilir. Cidde kalesinin etrafı iki bin adımdır. Kalenin güneyinde yine Kızıldeniz kenarında iç kale vardır. Etrafı 600 adımdır. Cidde paşası bu iç kalede oturur. Kalenin iki


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.