FANDOMEÇS/14/60 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/62


ledik. Hacılarla gitti. Hakir iki gulâmımla (belki deve kalkar) düşüncesiyle (Leş misin dah!) derken sabahyıldızı güründü. Deveye bir iki nobut vurdu. İnşallah deve kalkar düşüncesinde iken hemen o, deyip düştü. Arap deveye birkaç kere daha vurup bize yakın gelirken (ya Salih, ya Abdülhak) dedi. Derhal iki ses duyduk. Araplar üç oldu. Hahir bildim ki Kerbelâ günüdür. Hemen okluktan ok alıp çizmeme koydum. Atın eğerindeki tüfenkleri kurup belimde hazır durdum. Gulâmlarım da hazır durdular. Fellâhlar nobutlarına tükürüp bize saldtrırken, bir ses duyuldu. Araplar o tarafa gittiler. Bu bir Özbek sesi idi. Bir piyade adam kılıcı ile Araplardan kurtulup bize geldi (hay menim oldaşım, karındaşım ) diye feryat etti. Hakir (bire vurun kahpelere) diye bir kurşun, gulâmım da iki kurşun attık. Rüstem’in kurşunu mel’un Arabı düşürdü. Mürd oldu. Rüstem gulâm başını kesti ama öbür garip Özbekin kafasına nobut vurup şehit etmişler. Ölen özbekin karındaşı elbiselerini aldı. Kuma gömdük. Yere düşen deveden artık fayda olmadığını gördük. Özbek piyade olarak önümüzde giderdi. Birden bire gerimizde bir atlı, dört piyade Arap, ellerinde mızraklarla seğirderek gelirler! Özbek “Aman, bana bir sadak verin, men (ben) yahşi tirendazım (ok atarım) onların cirinin canın aparabilemiz, ey perverdekar !” deyip, Behram gulamın okluğunu alıp yola yöneldi. Bu sırada Rüstem gulam beş dirhem, beş karış avcı boyu tüfenkten bir kurşun atınca Allahın emriyle ata isabet edip at iki ayaküstüne kalktı, Arap tepesi üstü yere düştü. Özbek mel’unun mızrağını aldı. Biraz sonra yine bize hücuma geçtiler. Köpek cengi yapa yapa Bedr Huneyne selâmetle girdik ama ordu içine bir vaveylâ düşmüş.


“Evliya Çelebi devesiyle giride kaldı. Tüfenkler atıldı. Cenkte şehit oldu” diye…Kul kethüdası Ahmet

“Anadolu seyahati gibi sanırsın, bir deve için geri kalırın, canından korkmaz mısın?”

Diye pek çok azarladı. Ve bir deve ihsan etti ki bizim devenin on beşi eder. Bedr Huneyn’den 13 saat Deredeye gittik.CÜDEYDE MÜNEVVERE KALESİ MENZİLİ: Güzel sularıvardır. Buradan kuzeye 12 saat gidip şehitler mezarlığı menziline vardık. Suyu azdır. Oradan 19 saatte Ali kapısını geçip :


MEDİNE MÜNEVVERE KALESİ MENZİLİ: Evvelce yazılmıştır.


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.