FANDOMEÇS/14/69 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/71

korkarlar. Vâkıa bu Mısır yolunda Celâlî ve diğer eşkiyalar yoktur ama hacı kafilesi içindeki deveciler, kavas, saka ve mehterler, meşaleciler hırsızdır. Her gece bazı develeri, yükleri ve üzerindeki adamları ile beraber götürüp, sahibini üryan ederler. Deveyi hamudu ile yutarlar. Mısır yolunda bu ev hırsızlarından başka korkacak şey yoktur. Hacı kafilesi, eğer konak uzak ise borular öğleyin çalınır ve yola çıkılır, eğer konak yakın ise ikindi vakti göç boruları çalınır.

Velhasıl Uyunul Kasab menzilinde ikindi üzere kalkıp batıya giderek, deniz içinde adaları seyrede ede, kayalık ve kumsallardan 14 saat gittik.

HAZRETİ ŞAUAYB NEBİ KABİRLERİ MENZİLİ: Dereli tepeli, bağ ve bahçeli bir vâdidir. Burada hacılar eğlenirler. Buradan 3000 adım doğuda mamur bir kasaba vardır. Bir câmii, bir hamamı, etrafında hesapsız mamur köyleri vardır. Bilhassa hazreti Şuayb köyü mamurdur. Burada hazreti Şuayb’ın evi ve hurma bağlı makamı bir mağaradır. Ve eli ile kazdığı kuyular hâlâ görünür. Hattâ meşhurdur, hazreti Şuayb’ın kızı koyun güderken bir kuyunun üzerindeki taşı kaldıramaz. Allahın hikmeti hazreti Mûsâ gelip kaldırır, o da koyunlarını sular. Eve varınca babasına anlatır. Şuayb derhal Mûsâ’yı çağırıp kızını ona verir, Mûsâ da Şuayb’ın koyunlarına çobanlık eder. Şuayb zengin idi ama, anadan doğma kör idi. Hâlâ buradaki koyunlar, Anadolu’nun kıvırcık koyununa benzerler çok lezzetlidir. Etleri çok kolay hazmedilir. O köyün köylüleri bir insan bir koyunu yiyebilir derler.

HAZRETİ ŞUAYB’IN KIZLARI ZİYARETİ: Hazreti Şuayb’ın üç kızı burada bir mağarada gömülüdürler. Bu köyün güneyinde Kulzüm denizi kenarında Meyden denilen büyük bir eski şehir vardır. Eserleri hâlâ görünür. Hakir bilhassa seyrettim. Takları kubbeleri yere yatmış nice uzun sütunları göründü. Bu şehir halkı Hazreti Şuayb’e iman etmediklerinden şehirleri Cenabı hak tarafından helâk edilmiştir. Hazreti Şuayb’ın kardeşi Meyden burada oturduğundan bu şehre bu isim verilmiştir. “Ve ilâ Medyene ehâhüm Şuaybâ…” âyeti bunu gösterir. Hazreti Şuayb kardeşi Meyden ile (bu şehre azap etti) deyip çoluk çocuğu ile Azeryan oğlu Sam tarihine göre beyti mukaddese gelip Mine gölünün güneyinde Hutaybin’de oturup orada gömülür. Fakat bu Şuaybunniam köyünde Şuayb’ın kızları gömülüdür. Teceddüben dışarıdan ziyaret edilir. Burada herkes çadırının önünde bir iki karış kazınca tatlı su çıkar. Mısır

==İç Linkler==

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.