FANDOMEÇS/14/70 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/72

yolunda bundan lezzetli suda yoktur. Meğer Za’frâniyye suyu ola… Bu suyun çıktığı kuyuyu hazreti Mûsâ eli ile kazmıştır derler. Suyunun ve havasının letafetinden mahbup ve mahbubeleri o kadar güzel olur ki parmaklarının içindeki ilkleri seyrolunur. Herkes burada tulumlarını su ile doldurur. Buradan batıya 14 saat gittik.

ŞEREFİ BENİ ATIYYE MENZİLİ: Hud Nebinin kızı Atıyye’den ürediklerinden bu adı almıştır. On binden fazla küheylân atlı Araplardır. Dikenli, misvak ağaçlı çiçekli bir vâdidir. Burada da Mısır’dan bir takım karşılayıcılar hediyeler getirirler. Buradan o kece kalkıp deniz kenarından 9 saat gittik.


ZAHRÜL HAR MENZİLİ: Arapçada (eşek arkası) demektir. Hakikaten bir kumsal sırt üzerinde hurma ağaçlı kırk elli evli bir Arap köyüdür. Suları acıdır ama hayvanlar içebilir. Buradan doğuya doğru bir zahmetle canımızdan bezerek ilerledik. Öyle sıcak oldu ki… Ama Mısırlı Ferec ve Barkok sultanlar, bu halicin boğazına denizi doldurmuşlar ki hacılar körfezi dolaşarak zahmet çekmesinler diye. Fakat ömürleri yetmediğinden tamalayamamışlar. İki tarafı doldurmuşlar ama ortada yüz arşın uzunluğunda ve on zira derinliğinde yer kalmıştır. Eğer bu körfezin boğazı (eşek sırtı) burnuna kadar denizi dolsa gidiş ve gelişte Mısır-Hicaz yolu altışar konak kısalır. Bu suretle Akabe körfezine uğramadan (eşek arkası) burnuna gelip orada da konulmayıp dokuz saat Şeref Beni Atıyye’de durulurdu. Böylece Mısırlıya Mekke yolu 13 konak daha yakın olurdu. Ve (Akabe boğazı) azabından kurtulunmuş olurdu.

Bu sırada karşıdan bir süslü askerler göründü. Meğer Mısırlı karşılayıcı asker imiş. Bunlarla görüşüp Zahrül Hı’mar’dan dokuz saatte:

AKARE KALESİ MENZİLİ: Süleyman Han yapısıdır. Buraya yaklaşınca karşılıklı toplar atıldı. İki gün burada oturuldu. Makbul İbrahim paşa Mısır’a geldiği vakit bu kaleyi yaptı. Deniz kıyısına yakın dörtken şeklinde etrafı dört yüz adım sekiz kuleli kale içinde bir camii bir hamamı bir at değirmeni elli nefer evleri dizdarı 60 hisar eri vardır. Hendeği yoktur. Etrafı hurma bağlarıdır. Bir arşın kazılsa sular çıkar. Güneyinde büyük havuz vardır. Suyu ve havası güzeldir. Etrafında Beni Şahlar kabilesi oturur. Büyük Pazar kurulur. Kudüs, Nablus, Remle, Gazze ve Mısır’dan yiyecek ve içecek gelir. Hacılar zebun develerini değiştirirler. İkinci gün buradan hareket olunur. Akabe başı ve Azep


==İç Linkler==

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.