EÇS/14/72 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/74


Hakir direk şeyhlerinden beş adam alıp iki kölemle Tur-u Sîna’ya gittik. Evvelâ Nahil kalesinden güneye kayalık bir dere içinde beş saat gittik.

TUR-U SİNA DAĞI MENZİLİ:…..Dilinde bütün dağlara tur derler.Ta tepesinden Hazreti Şuayb’in medyen şehri harabesindeki mil minareleri görünür.Kulzum denizinden kuzeye dağlar içinde üç saatlik yerdir.Bu dağda hazreti Mûsâ ve İsa Cenabı hakla vasıtalı olarak konuşmuşlardır.İskender Batlamyos bu dağın tepesine öyle muhteşem bir kilise yaptırmıştır ki Kamam eve Beytüllahm bunun yanında sönük kalır.Yirmi altı kavmın kesişleri,patrikleri burada perhiz yaparlar.Her biri ahlat kadidi gibi olmuşlardır.Bütün kâfiristandan adaklar gelir.Ve bu kilise içinde Muğpeçe ve bülûğa ermemiş genç mahbup Klâdete? Mahbup gulâmlar vardır.Mutfağımda yüzden fazla aşçı vardır.Kilerlerinde kuş sütü,can suyu da bulunur.Sultan Selim zamanından beri Rum keferelerinin elindedir.Gece gündüz bir kandil ile aydınlatılan bir yeri ziyaret etmek istedik,müsaade etmediler:

Dünkü gün Kilisaya vardım komadı ruhban beni

Ahdim olsun kovlayım mahşerde İsa’ya seni

deyince korkularından kubbenin kapısını açıp içeri girdik.

Hazreti Mûsâ,İsa ve Meryem makamlarının doğusunda:

HAVARİYYUNLAR MAKAMI: (1) 12 makamdır.Suları hep sarnıçtır.Eşeklerle aşağıdan taşırlar.Bu dağ Allahın tecellisinden,Cenabı hakkın sadasından parça parça olmuştur.Bütün ağaçlar,otlar yanmıştır.A’raf sûresinin 143 üncü âyeti:

<Felemma tecellâ Rabbuhû bil cebeli cealehû dekken ve hare Mûsâ sa’kan>

Mânaı münifi:

<Vakta ki Mûsâ’nın tanrısı şan ve celâli ile dağa teveccüh etti.Dağı parça parça etti.Mûsâ düşüp bayıldı.

Ve Mü’min sûresinde;

==İç linkler==

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.