FANDOMEÇS/14/78 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/80

emirine ve diğer hacı âyânına ziyaret eder.Paşa kesesinden bin don, bin gömlek, yüz kapama, yirmi deve yükü ekmek fukaraya dağıtılır.Burada büyük küpler, tekneler, büyük havuzlar olup Mısır âyanı develerle su getirip bunları doldururlar.Hacılar, ve hayvanlar içer.Çünkü buraya kadar dört konaklık yerde sular acıdır.Burada Mısırlılar hacıları karşılamağa gelirler.Buradan Şafiî vaktinde üç saatte:


İBRAHİM AĞA MASTABASI: Bir sahrada kârgir bir sofa ve musalladır.Burada hac emiri askerleri ile hazır durup Mahmil-i şerifi de süslerler.Sonra fecir namazı kılındıktan sonra, hac emirinin karşılanmasına yedi bölük ağaları ve diğer büyükler gelip, paşa kethüdası hac emirine bir gümüş süslü takımlı, murassa topuzlu, altın yaldızlı sanatlı bir eğer takımlı at hediye gelirler.Kahvaltılar yapılır.Hac emiri, hediye ata binip, büyük alay ile mehterhane çalarak, paşa kethüdası ve diğer Mısır beyleriyle atbaşı beraber Dâr-ı Hamrâ’dan kalkılıp,

BÜRKETÜL HAC KÖYÜ MENZİLİ: Nil taşınca buraya gelip deniz gibi bir göl olur. Onun kıyısında yüz evli bir camii bağlı bahçeli yerdir. Yedi bölük ocak ağalarının çavuşlar kethüdasının müteferrika başının tercüman ağanın paşa kethüdasının divan efendisinin çadırları burada kurulur. Paşa kethüdasının hac emrine bir ziyaret verir. Kethüda ve bütün Mısır ayanı Mısır’a gider. Hac emiri o gece Bürke’de kalıp büyük top şenlikleri olur. Buradan sabahleryin Mısır’ın Bab-ı nasırı dibinde Canpuladiyye’ye girerken Mısır ayanı karşılsyıp Mahmii şerifi öpüp devenin yularını tutarlar. Sonra hac emrine (hoş geldin) derler. Mahmii şerif Canpulâdiyye camii önünde kalır. Gelip geçen eteğini öperler. Bu camide o gece sabaha kadar mevlüt okunur.

Hakir o gece efendimiz İbrahim paşa ile Adiye köşkünde müşerref oldum. Hakire bir Mısır kesesi hamam akçesi verip 1083 senesi safer ayında Mısır’a girdik. Bir güzel ev döşeyip bir samur kürk bir kat temiz elbise ve bir tavaşi köle verip arkadaşlarımız arasında beni yükseltti. Yiyip içeceğimiz fazlasiyle verdi. Gece gündüz kendileriyle beraber olup has nedimi olduk. Mükellef eğer takımlı bir küheylan ihsan etti ertesi saferin beşinci günü büyük emir hac alayı ile Bab-ı Mısır’dan Mısır’a girip Adam denizi içinden geçip, muhteşem bir merasimle Rumeli meydanından geçip Kara meydanda hac emiri paşaya Mahmil-i şerif teslim edildi.O da kethüdasına teslim etti. Bu husus sicille kaydo-

İç LinklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.