FANDOMEÇS/14/80 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/82

Vezir gününde hayr ile tamamlandı. Ama akıllı ve fazıl kimselerin

yanında noksandır. Ümittir ki, seyahatimizin fazlalığına verip tumtu- raklı kelimelerle yazmadığımıza

(Burada altı satır boştur). Ayıplarımız af ile örtüle... Hatala- rımızı düzelteler. Çünkü bu çok kusurlu hakir, seyahat edeü elli bir sene olmuş idi. Fazla seyahatimiz yüzünden herkesten uzak bir köşeye oturup tevârihatlarî (tarihler) tetkik etmek mümkün olmadı. Hiç kim- senin sergüzeştini, hiç bir müellifin eserini görüp seyahatnamemize kayıt etmemiştik. Ama bu Mısır diyarında üstadımız şeyh Alii Şemerlisi haz- retlerinden işittiğimiz âyeti kerime ve hadisi şerifleri, izinleriyle müna- sip yerlere yazdık.

Bundan sonra bu müsveddelerimiz hep kendi sergüzeşt ve serenca- mımız ve vücudumuzu feda ederek seyahatimizdir ki bu şekilde küstahça yazıldı. «El özri makbûlün i«de kirâminnos» anlamınca makbul olup hayır dua ile yâdedip bâki olalar. Baki (Mesnevi):

Bihamdillâh ki bu evrâk-ı defter Tamam yazılup kalmadı efoter Nihayet yoğiken böyle kelâma İrişti hat mile âhir tamam

<didim ey Evliyâ bu tarihi.


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.