FANDOM
EÇS/14/85 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/87

arslanlar ve şeytanlar taşırlardı.. Bu da ihramlarda gömülüdür. Bunun yerine geçen Akbam zamanında Assuvan şehrinde Hazreti İdris göğe kaldırıldı. Kavmı olan Sabiyyeler çok üzüldüler. Derhal İdris gelip bunlara (neye ağlıyorsunuz? Ben size İdris’e benzeyen şekiller yapayım. Herkes evine koysun. Her gün ona bakıp İdris’i görmüş gibi olur) dedi. Onlar da razı oldular. Böylece Sabiyye kavmı putperest oldu. Melik Abkam da yerine Aryak Melik oldu. Harut ve Marut Babil şehrinde bir mağarada ayaklarından asılıdırlar.Hala inlemeleri duyulur. Büyük büyük hükümdarlardı. Aryak da ölünce yerine Oğlu Flûhim Melik olup şark Ahmim şehrini yapıp içine yedi yüz kilise yaptı. Onun yerine Huseybin geçip, Nil mikyasını ilk defa bu yaptı. Kanallarla Nil suyunu Mısır sokaklarına götürdü, suladı. Nil’in iki tarafına sedler, şehirler yaptı. Hazreti Nuh, bu Melik Huseybim asrında geldi. Bu zamanda yeryüzünde insanlar o kadar çoğaldı ki, ekilen arazi yetmedi, kıtlık oldu. Halk balıkla ageçinir oldu. Huseybim de ölünce yerine Husal Oğlu Terran geçti. Nuh kırk yaşında peygamber oldu. Tersan ona iman. etti. Sonra Melik Şeryak, sonra Melik Surid geçti. Bu Surid çok zalimdi. İlk defa haraç alan budur. Beni Seyf yakınındaki ihramı bu yaptırmıştır. Ondan sonra oğlu Efrus, onun yerine amcası oğlu Fergan geçip, tufan bunun zamanında oldu ki, birinci kıyamettir. Bütün tılsımlar, sihirler batıl oldu. Kırk gün kırk gece dağ taş dalgalanan deniz sularının altında kaldı. Madenler yeryüzüne çıktı. Dünyanın yüzü değişti. Nuh’u gemisi içindekilerle birlikte kurtuldu. Herkes elinde yiyecek olarak ne varsa bir kazana koyup pişirdiler. Aşura bundan oldu.

Hazreti Nuh’un gemisinin Cudi dağına konduğuna âyeti kerime vardır. «Ya ard ublâî mâeki veya asemân akliiî. ve gıde’l-Mâü…»

Mânası: «Ey arz! Sularını yut, ey gök, yüzü sen de (yağmurunu) tut! denildi. Sular kesildi...» Tufandan sonra Nuh, ilk defa Cûdi şehrini yaptı. Oradan Mısır üzerine Ham oğlu Baytarı gönderdi. Hâsan da Ariş şehrini, sonra Belbis şehrini yaptılar. Sonra Baytar eski Mısır’a gelip Emsus, sonra Menuf şehrini yaptılar. Nuh’un oğlu Sam, Şam’ı, Filistin ve Kudüs’ü yaptı. Hıtat-ı Makrizi de âyan beyan şöyle yazar ki, önce Adem, Mısır’da yerleşip Allahın hitabı ile Şam’a hareket etti. Şit’in bir oğlu Gırbab idi, onun oğlu Nekravuş idi. Bu herkesten bilgili, olgun olup, Adem onu çok severdi, adını Murayım koydu. Hazreti Adem Havran taraflarında ziraate gitti. Nekravuş’un yetmiş akrabası, Kabil’in zulmünden kardeşi Tecbarin ile memleketi terk edip, kendilerine bir yer ara-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.