FANDOM
EÇS/14/87 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/89

şehridir, Kalimon ölünce Nakravuş Mısrayım’ın yanına gömüldü. Tufandan sonra ilk ölen budur.

İKİNCİ FASIL

TUFANDAN SONRA MISIR’A SAHİP OLANLARI BEYAN EDER:

Hazreti Nuh’un torunu Baytar Mısır’a gitmeğe izin alınca, Nuh kendisine dua etti ki, neslin sönmesin, Mısır’a Melik olasın diye... Baytar Menof’u yapıp merkez edindi. Tarihçiler buna kıptilerin babası dediler. (30) evladı oldu. Evlatlarından Ariş denilen yerde doğan (Mısrayım) a dedesi Kalimon garip ilimler öğretti. Babası Baytar 850 sene yaşadı. Mısrayım padişah oldu. İsne, Asvan, Sudan, Foncistan’a kadar hükmü geçerdi. 30 kardeşinin her birini Mısır’ın bir tarafına gönderdi. Hâlâ bu şehirler onların adlariyle anılırlar.&nbsp '

Mesela. Baytar’ın oğlu Reşid, Dimyat, İskender, Tiner, Seyfe, Beni Seyf, Mine, Eşmun, İsyuk, Cuce, Tena, Kos, Asvan, İbrim, Halfa, Sevnare adlı şehzadelerdir. Büyük kardeşleri Mısrayım büyük padişah olup, altında doğduğu büyük ağacı kıymetli örtülerle örtüp süsledi. O ağaç altında Allaha dua ederdi. Orada Dersan adlı bir şehir yaptı. Dersan (Cennet kapısı) demektir. Buhtunnasır Mısır’ı harap ettiği vakit Dersan’ı da yıkmıştır. Sonraları Kayıtbay bu şehri yeni baştan imar etmiştir. Yalnız şehrin ortasında Mısrayım’ın bir oğlunun gömülü olduğu bir kulübe sağlam kalmıştır. Kıptiler burayı ziyaret ederler. Mısrayım 700 sene yaşayıp, 200 evladı oldu. Torunları, kardeşlerinin evlat ve torunları o kadar çoğaldı ki Mısır adam deryası oldu. Hepsi dedeleri Nuh dininde idiler. Mısrayım ölünce büyük ihrama babası Baytar ile tufandan evvel ölen Surid’in yanında gömüldü. Hazreti İbrahim zamanına kadar bu ihramlar, Kabe gibi ziyaret olunurdu. Sonra Mısrayım’ın, kıpti kızdan olan Kıbtim Melik oldu. Babasının altında doğduğu ağaca taparak, ağaca tapmak bundan başladı. Kardeşleri ve amcaları arasına tefrika düşüp her biri yeni mezhepler icat ettiler. Kıpti tarihi bu Kıbtim’den başlar. Kıpti tarihini yazmıştır. Mısır’da bu kıptilerin hesap ilminde, doğrulukta emsalleri yoktur. Namuslu, terbiyeli mel’unlardır. Çok muktesit kimselerdir. Bir Dânıkın bile hesabını kaydederler. Şimdi hıristiyan dinindedirler. Sabiyye tarihine göre, Hazreti Hud bu Kıbtim asrında Semud şehrinde yaşamıştır derler. Bu Kıbtim’e '

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.