FANDOMEÇS/15/11 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/13

Kuzeydeki ihramın kapısının iç tarafında İberi dilinde yazılmış yazılar vardır.Bu yazıda “ben bu ihramı altı senede yapıp diba ile örttüm, sonra gelenler altı yüz yılda temelinden yıkabilsinler ve gelen hükümdarlar hasır ile örtebilsinler” diye yazmış.Me’mun halife, ihramlardaki defineyi elde etmek için tan yedi ay çalışarak yirmi arşın yerini yıkabildi.Zeberced murassa küp içinde bin altın çıktı.Her altın bir okka gelirdi.Burada bir taşa üzerinde “Ey burada define arayan!Bunun için ne kadar para sarfedersen o kadar mal çıkarırsın…Daha fazla temah edersen bu dünyadan gidersin!” diye yazılmış.Bunu gören Me’mun ve askerleri şaşırdılar.Me’mun da bu işten vazgeçip geri gitmişlerdir.Ama yıktığı yer hâlâ görünür.Daha sonra Yusuf Salâhaddin bu ihramları taşlarıyla Mısır kalesini yaptırmıştır.Sultan Müeyyed de ihramlar yakınında on bir köprü yapmıştır.

Surid Melik, (Ben bunu altı yılda yaptım, benden sonra gelen hükümdar 600 yılda yıkabilsinler) diye mertlik iddiasında bulunmuş.Hakir, yüz kantar barut ile altı hazineli bir kandiye kalesi lağımı atsam bu ihramları temelinden yıkarım ama, doğrusu yer yüzünde böyle büyük bina görmedim.

Allaha hamdolsun İbrahim paşa zamanında birkaç kere varıp seyirve temaşa ettik.Bir keresinde İmrahor ağa ile Behlûl ağanın adamlarından 45 kişi alarak meşaleler muşammâli fanuslar ile ihram birinin kuzeyindeki kapısından besmele ile girdik.Hakir kıble nümaya (pusulaya), ve saate baktım.Güney tarafa tam 700adım gittik.Ortalama on zira enliğinde, iki tarafa mağaralar, meydanlar, kubbeleri kesme kaya ve yaldızlı ve her hücrede insan kemikleri…Her bir kelle yüz kilo buğday alır!Yol üzerinde derisine sarılmış bir incik kemiği var idi.Hakirin karışı ile 71 karış idi? Ve bir mağarada hurma lifi kefenli beni âdemler yatardı.Her birinin boyları yetmiş seksen adım.Ama karga büyüklüğündeki yarasaların pisliğinin kokusundan adam helâk olur.Hepsi gagalarından kayalara asılıp dururlar.Bazı meşalelere kendilerini vurup yanarlardı.Bazısı suratımıza vururdu.Burada bazı arkadaşlarımız korkularından geri döndüler.Biz 35 arkadaş devam ettik.İbni Celâl bu ihram dağlarında kıptî dilinde Berabî denildiği yazar.Çünkü ilk defa yapan Neşid oğlu Berab’dır.Bazıları Firavun avrat binalarıdır derler.Bazıları Terde Çadur derler.Esmun, Esrid ve Sa… kahinler idi.Tarihleriyle ihramlarda yatarlar.Ama Şahabî tarihine göre tufandan evvel ihramları yapan evvelâ Husal oğlu, Tedresan oğlu, Tumidun oğlu, Şiryak oğlu, Şehlûk oğlu Surike’dir.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.