FANDOMEÇS/15/12 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/14


Kıbre tarafına bir saat daha gittik.Geniş sofalar, kisra takları altında kadid olmuş insan cesetleri, kimi oturur, kimi yatar.Yanlarında hurma lifinden bezler var.Buradan 50 adım yokuş aşağı gittik.Su ile dolu bir büyük havuz vardır.Etrafında karakuş gibi kuşlar, kenarlarında korkunç kuşlar oturmuşlar, bizi görünce gürültü ile uçuştular.Elbiselerimiz berbat oldu.Arkadaşlar (çıralarımız az kaldı) dediler.Hepimize bu kanat gürültüsünden bir korku düştü, geri giderim derken, kuşlar tarafından öyle bir rüzgâr koptu ki kuş şiddetinden helâk olmak derecesine geldik.Meşalelerimiz sönerse halimiz neye varır diye geri dönerken gece kuşları, meşalelerimize, suratlarımıza kanatlarını vura vura bizi usandırdılar. Hepimiz perişan ve bitkin çıktık ama, büyük seyir ve temaşalar ettik.Ne hazine, ne define gördük.Fakat gömülü adamlar gördük.Ama, tılsımlı olduğunda şüphe yoktur.Allah bir daha girmeyi nasip etmeye…Sonra dışarıda kahvaltı yapıp, ihramların dış kısmını gezdik.İki ihramların her kenarı ikişer yüz adımdır.Her taşın büyüklüğü yirmişer otuzar arşındır.Yüksekliği 200 arşındır.Ebülhevl ihramı küçüktür.Hakir, içine girdiğim ihramın ta tepesi, on hazineli bir çadır kurulacak genişliktedir.Bütün Mısır ayaklar altında idi.Bu ihramların dört tarafında karataştan yapılmış tılsımlı binalar vardır. HERMİN DAĞI HAKKINDA: Melik Mukavkis de Hazreti Peygambere elçi olarak gelen Zinnûn-i Mısrî, fetihten sonra bu ihram dağlarına girip orada olan yazıları okuyup Arapçaya çevirmiştir.O yazılar söyledir: “Sen âzat olmuş kullardan, yetişmişlerden ve ibadet edici askerden ve yabandan gelip harp içinde kalmış Nabt tâifesinden kork” “Bir şeyi Âdem oğlu tedbir eder, ona cenabı hakkın kazası güler” Fakat küçük ihram ki Kalimon hâkimin tufandan evvel yaptığı binadır, ondaki yazı şöyledir. “Sen yıldıza bakarsan bir iş işlersin.Bundan haberin yok ki yıldızları yaratan istediğini işler.”

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLER Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.