FANDOMEÇS/15/14 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/16

TILSIMLARDAN:

Mısır’da Kepş kalesine yakın Sultan Cavli tekkesinin merdiveni altında yeşil bir yekpare mermer havuz vardır.Gemi gibidir.Vaktiyle bu taş gemiye dört kişi biner, Nilde yıldırım gibi dolaşırmış.Beş kişi binse batarmış.Kâhinler öyle tılsım etmişler.

Kâfor Ahşidi zamanına kadar böyle devam etmiş.Melık Kâfor “Bre canım, taşın şanı suya batmaktır.Gemi ise, dört âdem ile Nilde gezilmektedir.Acaba aslı nedir?” diyerek gemiyi Nilden karaya çektiler.Gördüler ki, taş geminin altında bir satır İberi yazı ile bir balık resmi ve bu resim üzerinde bir sefk var.Melik Kâfor bütün ulemâya topladı, yazıyı okuyamadılar.Bunun üzerine gemiyi yine Nile koyup içine dört adam bindi.Gemi derhal battı.Meğer, bu resmi bir insan görürse tılsım bozulurmuş.

Hâlâ bu taş gemi Cavli zaviyesi merdiveni altında su dolu olarak durur.Suyun nereden geldiği malûm değildir.Taş geminin dört tarafında Hazreti Süleyman’ın divanı resmedilmiştir.Bütün kuşlar ve hayvanların şekilleri saf saf yazılmıştır.Bunları gören divaneye döner.Çünkü insan ve cin ne hükmeden Süleyman’a kalmadı bu dünya diye masivâyı terk eder.TAŞIN HASSALARI:Mısır’da Cebelül Ahzar’da alaca bir taş olup, hngi fırına koysalar, ekmek hamuru taşıp fırından dışarı çıkarmış.Hakir görmedim.Behce ve Cunadi Arapları söylediler.ÜMMÜLKIYAS TILSIMI:Mikyas havuzunun dört tarafında acayip yazı vardır.Onun tesiri ile Nil, kıptı tutunda taşar.Şeyh Batarmı hazretleri, bir timsah timsali yapıp Mikyas havuzuna koymuştur.Timsahın göğsüne bir vefk kazmıştır.O zamandanberi Nil mikyasından aşağı timsah geçmez.Geçerse karnı yukarı gelip ölür.YILDIZLAR TILSIMI:

Babül kasır’da eskiden kilise olan bir medrese vardır.Orada tunçtan bir heykel vardır.( Ahir zaman peygamberi bu surette olup ümretleri Mısır’a malik olanlar.Fetih edecek âdemler, Muhammed’ten sonra 18 senesinde Ömerül Faruk veziri Amr İbn Âs ola) diye beyaz mermer üzerine şöyle yazmışlar:İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.