FANDOMEÇS/15/210 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/212

yıllık yol onun hükmündedir. Kuvvetine göre hareket etse cihangir olur. Eğer Foncistan, Dumbistan, Zenc, Alevi ve Zeyla Melikine adamlar gönderse o kadar tüccarlar gelir ki, hesapsız para alınır.

Habeş evvelce Mevleviyetti. Halkı asla şeriat, tarikat, marifet nedir bilmezler. Bir alay asi, baği, zenci cehennemlik kavimlerdir. Böyle milletten nasıl para toplanır. Allah korusunbir muhzır kapıdan dışarı çıksa, sıcağın şiddetinden veya semum rüzgarından helak olur. O memleketli olmayanlar her gün beyaz Hint bezi ihram giyerler. Ama sıcağı insana ve hayvana tesir etmez. Havası güzeldir, hele ikindiden sabaha kadar ıfıl ıfıl rüzgar esip cana can katar. Bu musova sahile bir tüfenk menzildir. Paşa sarayı, Özdemir paşa yapısıdır. Fakat saray mamur değildir. Tüccarların öşürleri burada alınır. Bütün portakal İngiliz, Felemenk, Hint, Sind, Çin, Hata, Hoten, Yemen, Aden, Konfuta, Moha, Lehse, Cidde, Yenbu, Tur ve Süveyş gemileri bu limanda paşa sarayına yanaşırlar.


Şehirde 600 hafif bina vardır. Hasırdan, kaçaştan (yani çalı çırpıdan) dır. Bir Özdemir paşa yapısı camii vardır. Özdemir paşa ve Boşnak Mustafa paşa. Camiin bir köşesinde gömülüdür. Şeyh Cemaliye camii kargirdir. Ayrıca 6 mescit vardır. Yüz dükkan, sahilde yüz kadar mahzen vardır. Bağ ve bahçe yoktur. Fakat altın ve kuruş çoktur. Ahalisi siyah renklidir. Banyan derler, siyah ve beyaz olurlar. Hepsi de ateşperesttir. Ölünce ceseti ateşe yakarlar. Beyaz Hint bezleri giyerler, beyaz sarık sararlar. Çok hesabi kavimdirler. Habeş diyarının güvenilir adamlarıdır. Yalan iftira bilmezler. Şarap içmezler, domuz eti yemezler. Herkes tek başına yemek yer, beraber yemezler. Kimsenin yemeğini de yemezler, ve yedirmezler. Bu kavim asla cenabet gezmezler. Bunların isyan ettiği hiç görülmemiştir. Garip dostu adamlardır. Bu Banyaniler Habeş paşasının yüz suyudur. Yeni bir Habeş paşası gelse bu Banyanlar ile, bir mükellef baş ağasını Dumbistan padişahına gönderirler. On kere yüz bin ukufesiz askeri ve yüz kere yüz bin reayası varmış. Hakir padişahlarını görmedim. Ahalisi 110, 150 sene yaşarmış. Su ve havası güzel olduğundan halkı cemma olup, çok ürerlermiş. Bu masuva halkı da cemma’dır. Habeş paşası bu Dumbiya sultanına (inci, akik, ok, yay, kılıç, kurşun, barut, katran, yağlı çıra, serşi ağacı, kozalağı, fındık, fıstık, bakır, sahan, tencere, don, gömlek, iplik, ibrişim gönderir ki bunlar orada eskiri azam gibidir. O da paşaya kırk elli Habeş gılam, ve o kadar mahbube kızlar ve zübat kedisi, keler derisi Koknos gagası, huma kuşu laşesi,


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.