FANDOMEÇS/15/211 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/213

büyük kakûle, anber, panzehir, fil kalkanı gibi şeyler gönderir. Sonra vilâyetindeki bütün tüccarları gönderir, paşa da gümrüğünü alıp Habeş diyarı bolluk olur. Bütün zahire, ya, bal, her çeşit hayvanlar bu Dumbiyeden gelir. Hakir sultana gitmek istedim. Ama o sırada Habeş diyarında isyan vardı. Fortacı Ahmet paşa korkusundan, Kara naip eşkiyası derdinden bir gece karşı Yemen’de imama sındılar. Beri tarafta vilâyet hâkimsiz kaldı. Hakir de garip kaldım. Başka memlekete de gidemedim. Mecburen Musovadan bir kayığa binip güneye bir tüfenk menzili yere gittik. CERRAR BAŞI: Burası Musova adasının geçit başında iskelesidir. Kara tarafından gelen mallar hep buradan gemilere yüklenir. Ağaçlık bostanlık yerdir. Musova halkın hayvanları hep burada otlar. Kuyuları vardır. Musova adasında su yoktur. Buradan atlarımıza binerek iki saat gittik.

KARKOVA KALESİ: Bu kaleye gelince kara naip beye sığındık. Eline bir havlu verip elini öpmek isteyince (estağfurullah, canım kardeşiniz Foncistan diyarından beri bizim kethüdamız Mehmet bey ile arkadaş olup bizi arzulamışsınız. Fakat Musan’da o deli farfara Furtacı paşa size alakoyup ize göndermedi. Padişaha âsi olup Zeydî mezhepli emen imamına kaçtı. Cehenneme başı… Padişaha arz ederim) deyince (arzı hakire bırakın, bu ahvale vakıf oldum. Mısır vezirine götüreyim. Oradan efendimize bildireyim. Oradan arzunuz üzerine İstanbula giderim) deyince (vallah sen Hızır geldin. Hele birkaç gün dinlen. Ahvale vakıf olun) diye hakire bir oda döşedi. Atlarımıza ve adamlarımıza yiyecekler verdi. Derhal kaçan Ahmet paşanın mal ve adamlarını yağmaya adamlar gönderdi. Hakir şehri temaşaya başladım.

Büyük bir şehir imiş. Özdemir paşa fethi olup etrafı dört bin adamdır. Yedi kulesi var. Kalenin etrafı 600 adamdır. Derviş ağa tamir etmiş. İç kalenin birkaç topu vardır. Paşanın bir adamı burada iki yüz adamla kaymakamlık eder. Senede paşaya yüz kese verir. Kendine de 50 kese alır. Kale dizdarı vardır. Paşa ağaları burada otururlar. Çünkü Musova bir pis ova yerdir. Suyu buradan gelir. Kale etrafı eşme su kuyularıdır.. Vaktiyle bu suları muhafaza için kaleler yapılmış. Gayet yerinde yapılmıştır. Can kurtaran kaledir. Çünkü etrafında kara zenciler çoktur. Kale içinde 700 kârgir ve kamıştan evler, 7 kahve, bozahanesi, bir han, bir Özdemir câmii, yedi zâviye vardır. Bu şehirdeİÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.