FANDOMEÇS/15213 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/215

temelini tahrip etmişler. Habeş eyâletinde sancak beyi pâyesiyle, paşanın bir ağası iki yüz adamla hükümet eder. Paşaya senede 40 kese verir. Özdemir paşa fethidir. Minaresi bir câmii, iki mescidi vardır. Dizdarı, neferleri hep paşanın adamalarıdır. On adet topları vardır. Etrafta kara zenciler otururlar. Bunnlar çadırlarında beşer onar misk kedisi besleyip kâr ederler.

Bu Hindiye kalesinden hareket edip yine doğuya Cengeliştan içinden gidip iç konak sonra:

TUZLA KALESİ: Deniz kenarında Özdemir paşa yapısıdır. Hâlâ içinde kırk elli neferle bir paşa ağası vardır. Bütün Habeşe tuz, buradan gider. Senede 40 keseye iltizamdır. Yüz binlerce deve yükü tuz hâsıl olur. Çatal yüke üç divanı para, Haviye yüke beşer maksus para alınır. Med zamanında Süveyş taştığı vakit bu sahra su altında kalır. Çekilince her taraf tuz olup kalır. Burada on bin kadar Donçiye zencileri oturur. Bunlar tuzu toplayıp kule gibi yığarlar. Buradan da kalkıp doğuya deniz boyunca, şiddetli sıcakta altı gün gittik.

HARAP PEHLÎRLE ŞEHRİ: Deniz kenarında büyük bir imiş. Özdemir paşa fethedince portakal kâfiri istilâ edip kalesini harap etmiş. İçinde Abîre kavmi oturur. 150 bin kişidir. Ama haşir ve neşirden, dinden, diyanetten, taundan, bit ve pireden habersiz ve hayırsız bir kavimdir. Fakat halûk adamlardır. Hepsi yine çöp araplarıdır. Ancak avret yerleri bir deri ile örtülüdür. Burada bir liman var ki bin gemi alır. Sekiz rüzgârdan emindir. Aslâ şap yoktur. Burada oturan Abire kavminin eşek, deve, fil, gergedan olmaz. Fakat arslan, kaplan, pelenk çok olur. Bu kavim, bu dağların maymunlarından çok şikayet ettiler. (Dağa çıkıp ağaç kesemiyoruz. Bizi yakalayıp dağlara kaçırırlar. Ellerinden kurtulmak mümkün değil. Tasarruf ede ede çok adamımızı helâk etmişlerdir. Biz de ise silâh yok ve adetçe onlar bizden çok. Sonunda buradan çıkıp gideceğiz) dediler.

Korkunç maymunlar vardır. Geceleri çadırlarımızdan oğlan, kız, avretleri kapıp götürüler diye şikâyet ettiler. (Siz de geçerken dikkatli olun) diye nasihat etiler.. Ertesi gün hareket ettik. Yine doğuya giderken hakikaten iri maymunlar, keçilerin, dağ sığırlarına binmişler, ağalar gibi gezerlerdi .Bütün dağ hayvanları bu maymunlardan usanmıştır. Bazı maymunlar dağ kedilerini kucaklarında gezdiriyorlardı.İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.