FANDOMEÇS/15/215 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/217

Kale içinde bin kadar hasır evler vardır. Bir câmi, bir buğday ambarı, su sarnıçları, kale dışında su kuyuları, beş on dükkân vardır. Birinci iklimin tam ortasında çok sıcaktır ama gayet lâtiftir. Bu şehrin cimai gayet lezzetlidir. Hıtâyî dedikleri avretleri ..................... Sıcağın şiddetinden insan elbise giyemez. Ancak bir beyaz ihram vardır. Günde birkaç kere denize girilse zarar vermez. Çünkü denizi şap denizi değildir. Bahri muhittir. Ne kadar bu denize girilse, âdemin avret yerlerini yakmaz. Çünkü şap olmaz. Onun için Hindistan karakaları, portakal karavanaları, Flipota gemileri, İngiliz Barçaları, çekinmeden gelirler. Biner adam, üçer yüz top çeker kalyonlardır. Buranın karşısında Hindistan’ın Divâbâd, Ahmedâbât şehirleri vardır.
Hakir Hinde ve Lahsaya varmadım. Bu diyarda yağmur hesapsız yağar. Yağmur dane dane yağarken, deniz yüzüne sedefler sıralanır ve yağmur danelerini kapıp deniz dibine gider. Bu yağmur sahra ve dağlarda öyle bitkilerin yetişmesine sebep olur ki, dere tepe çimenlik olur. Ve bu otları hayvanlar otlayıp semiz olurlar. Hayvanların etleri misk gibi kokar. Denizde binlerce çeşit balıklar olur. Bu hayvanların, balıkların eterini yiyenler o kadar tendürüst olurla ki her gece ehli ile beş on kere altüst olup Âdem ve Havva güreşi ederler. Burada insanın gözünün kuvveti fazla olur. Hattâ hakir Foncistanda Ferkaye vilâyetinde gözüme gûya perde gelmişti. Gece alil gibi illetli olmuştum. Bu Zeyla’da bir ay oturunca gözlerim Arap meşalesi gibi nurlandı. Ve buranın hayvanlarının etinden yiyerek şişmanladım. Ve hakire bir erkeklik geldi. Cima’ damarları harekete geldi. Zürafa meçik Beşe atlı silâhımız oynamağa başlayıp gözü ve kellesi kan etmek istediğimizde, Allah razı olsun raziye, marziye mutmeine adlı dost amelleriz olmayıp epsem emrine itaat edip öpsem izin ile tufanı defedip kanaat ettiler. Bu lâtifeden maksat bu Zelya’ şehri hakikaten çok kuvvet vericidir.

Buradan yine Musova’ya ye Harkopa’ya geri döndük.ZEYLA’DAN BAŞKA YOLLARDAN HARKOVA’YA

DÖNÜŞÜMÜZÜ BEYAN EDER:

Buradan batıya Bahri Muhit kenarında bir boğaza rast geldik. (Umman boğazı) derler, karşısı Yemen’dir. Kur’anı kerimde << Ye’tine min külli feccin amik. Hac. 27>> âyeti bu boğaz hakkındadır derler. Dalgıçlar bu boğazın aslâ dibi yoktur, çok derindir derler. Habeşler ve ge-

İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.