FANDOMEÇS/15/217 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/219

FERRAN SAHRASINA geldik. Verimli sahradır. Seher vakti bir hafif rüzgâr esip bütün kuşlar ötüşmeye başladı. Biz de hayvanlarımıza binip üç gün bu sahrada güneye gidip dördüncü gün,

ESKİ BÜYÜK MUKDİSU ŞEHRİ:

Habeş müverrihleri Hazreti Süleyman yapısıdır derler. Hazreti Süleyman bütün mahlûklar ile bu sahrada azametini göstermek için durup Belkıs’ı burada karşıladı. Belkıs da Yemen’de Seba şehri padişahının kızı idi. Çok devlet gördü ama, Hazreti Süleyman’ın bu ihtişamını, ins ve cinni, vahşi hayvanları görünce dehşete düştü. Çadırdan hoşlanmadı. Belkıs için bu Makdisu şehrini yaptı. Zencistan hükmündedir. Şehri şimdi o kadar mamur değildir. Birinci iklimden güneye yirmi derece ileri geçmiştir. Bahri muhittin güney tarafı kıyısındadır. Halkı Malikî mezhebinde müslümandır. Ama müslümanlık âyinine riayet etmezler. Çünkü ulemaları yoktur. Dilleri Arapçadır. Fakat başka ıstılahları var. Hâkimleri kendilerindendir. Hükümet nedir bilmezler. Aralarında bir dâva olsa, şehirlerinde bir tüccar varsa ona danışırlar. Gayet ahmak adamlardır. Ama cesurdurlar. Portakal kâfiri, bunların cesaretlerinden burayı ede edemedi. Kara naip kethüdası Mehmet ağa on kere yüz bin asker olur dedi. Kâfir asla alış-veriş etmezler, mallarını Zeyla veya Vikat’a götürürler. Hutbelerinde Al-i Osmana okurlar. Bu kavme Benî Safhan derler. Şehrin altında batıya kadar çamurlu ve kırmızı bir nehir Bahri muhite karışır. Buradan güney kutbu yıldızı ve Süheyli Yemenî gayet alçak görülür. Kuzey kutbu yıldığı yâni demir kazık görülmez. Kıble nümalarımız burada (pusula) serseri gezer oldu vesselâm.

Buradan kalkıp yine batıya gittik.

HUNHAS VADİSİ: Verimli bir sahradır. Buradan ertesi gün kara ormanlar ve maymunlu yerler aşarak,

HINKALE KABİLESİ MENZİLİ: Asidirler. On bin zencidir. Buradan gece yarısı hareket edip ertesi gün akşam üzeri;

SÜVEYŞ SAHİLİ MENZİLİ: Burada on bin Şerebasi kavmi oturur. Bunlardan başka kırk bin kırmızı ve esmer renkli adamlar vardır. Buradan sabahleyin kalkıp on bin günde,

HARKOVA MENZİLİ: Kara naip ile buluştum. Zeylâ hâkimi olan paşa ağası çaşnigir paşayı kara naibe teslim edip, kara naip hakire bir


İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.