FANDOMEÇS/15/21 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/23Allâm, Matarriyye, Berketülhac…Buraların havaları çok güzeldir. Aşağı şehirde büyük saraylar vardır. Ama Hamsin günlerinde Allah korusun tahta biti, pire, bit, sivrisinek yüzünden fellâhların rengi sar’alı gibi olur. Çünkü Mısır’ın Keriz yolları hep kuyudur. Hamsin günlerinde bu kuyuları temizlerler. Korkunç kokulardan, bazı tabiat sahibi kimseler çocuklarını yaylalara kaçırırlar. Bu kerizlerin kokusundan, küçük çocukların tepesinde birgeldak denilen denilen beyin üstü kabarıp delinir. Ve beyni boza gibi ekşiyip dışarı çıkar ve masum ölür. Bu hamsin günlerinde Cenabı hak Beni İsraile beş belâ vermişti. (Tâun, akrep, yılan, kıtlık, kötü zehirli hava..) Bu beş belâ, hazreti Mûsa duasiyle defoldu. Bu günler geldiği vakit Mısır halkı sadaka vermeğe başlarlar. Aklı başında olanlar o günlerde ehli ile cima’ etmezler. Çünkü çocuk olursa kör, topal, gülnücül, güncül olur. Bu günler, bahar mevsimine rastlar. Dışarıdan birisi gelip, Mısır’da yerleşse gayet sıhhatlı olurç. Çünkü hazreti Yusuf duası yüzünden gurbetten gelenler sıhhatli ve zengin olurlar. Ama yine oğullarının gözleri gözleri cimroz olup kul oğlu gözlü olur. Halkı ratrunlu yemek yediklerinden tebe olurlar. Avretleri o hal ile gebe kalır. Fellâhların birer ayakları tulumlar gibi olur. Mısır uleması derler ki, Emevilerden Yezid, hazreti Hüseyin’in başını kesip Mısır’a göndermiş, Rumeli meydanında Yezidiler, bu mübarek başa ayaklariyle vurarak yuvarlamışlardı. Bu başa vuranların ayakları tulum gibi şişmişti. Onların evlâtları da böyle olur derler.

Yine Mısır’da pek çok kimselerin yüzleri ve gövdeleri yer yer şişer. Rumda buna frenk zahmeti derler, yani frenk uyuzunun kibarcasıdır. Mısır’da pek çoktur ve ayıp değildir. Eli ayağı dökülmüş kimselerle bile fellâhlar beraber yemek yerler. Bu hastalık sirayet eder diye aslâ korkmazlar. Bu frengi hastalığının Mısır’da çok olmasının sebebi, Babülluklarının serbest olmasıdır. Buralarda sürü sürü fahişeler gezerler. Dilleri gayet fasihtir. Fakat fellâhlar Firavun kavmi olduğundan galat konuşurlar. Meselâ Taal uk’ud (gel otur) diyecek yerde kısıltarak (ta’kud) derler. Ekmeğe Rağiftir. Şilo kaldır der, suya muy der. Haza diyecek yerde (Di) der.MISIR FELLAHLARININ ADLARI:

Cedullah, Ataullah, Hayâullah, Abdülhalik, Abdülsamet, Abdülgaffur, Hamaullah, Hakem, Tâhâ, Yâsin, Mevzuk, Hamd, Şerâyi, Tâhir, Abdülhay ve buna benzerleri.İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.