FANDOMEÇS/15/223 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/225

Ve (HarenAllah), (ŞutumşizMuhammed Peygamber) (SağalşerarÂc kavmi), (Tabrer Semud kavmi), (Kelfateş), (Hahbalık), (MencatÖküz), (SeksamDeve), (RehvatIrmak), (KınvatCennet), (SelenkanYağmur), (Habzendir – Ulular ulusu), (Kuş’aşat – melekler), (MelgakŞeytan)

(Bu şiirler eski harflerle oldu için yeni harflere çevrilmesinde hata olabilir, özür dileriz.)

Bu Habeşistanda yüz türlü dil vardır. Tufandan sonra nice peygamberler burada gelip halkı çeşitli dillerle dine davet etmişlerdir. Bunların bir kısmı "Biz Şemnil evlâtlarıyız" derler. Çünkü bu dağda makamı vardır. Mağara içinde nur parıldar. Bu Okut bilginleri, (Nuh tufanı bizim diyarımıza gelmemiştir) derler.

Buradan yine batıya gidip büyük bir sahraya vardık. Tenbih olundu ki herkes silâhlariyle dikkatli olsun. Çünkü bu sahrada, Allahın yarattığı bütün mahlûklar vardır. Bu sahranın ortasında Cenabı hak bir göl yaratmış. Etrafı gül gülistan, çimenlik ve binlerce öten kuşlar. Bu sahrada tam beş gün gidip altıncı gün,

ŞAHA LİMANI: Edit

Eski zamanda mamur kalesi varmış. Şimdi haraptır. Limanı büyüktür. Cidde, Yenbu, Muveylâb, ve yemen gemileri vardır. Hacılarla dolu idi. Bu hacılar bizi görünce bağrışıp taze can buldular. Bu hacılar bu limanda üç ay ve bir habbeye muhtaç kalmışlar. Hele o gece hacıları çadırlarımızda misafir edip yemek verdik. Bizimle 600 kişi olup beraber yola koyuldular. Bu çöllerde zahmet çekersiniz, geri dönün dedik, fakat onlar (ölürsek sizinle ölelim) diye bizden ayrılmadılar. Nihayet hep beraber dağ taş aşarak altını gün,

CEZİRE LİMANI MENZİLİ: Edit

Otluk ve sulu bir limandır. Buradan da iki yüz kişi bize arkadaş oldu. Dermansız kalanları Mehmet ağanın ve hakirin develerine bindirdik.


CENFİTA VADİSİ MENZİLİ: Edit

burada İbrim Urbanlarından Künuz kabilesi yerleşmiş. Mehmet ağa İbrim’e kadar hacılar için beşer kuruşa bu Künuz araplarından develer kiraladı. Hacılara can geldi. Eresi gün,


SEHRİC MENZİLİ: Edit

Külzum denizi kenarında harap bir şehirdi. Yalnız büyük bir havuzu vardı. Bir gece kalıp ertesi günü hareket ettik. Çölleri geçerek,

İBRİM KALESİ: Edit

Selâmetle buraya gelince bir deve kurban edip hacıları dağıttık. Dizdarzade Bekir ağanın evinde misafir kaldık. İbrim diğer şehirler yanında cehennem iken, burada bize cennet gibi geldi. Hamdolsun beyaz adamlar görüp, atlarımız arpa yiyerek yüzleri güldü. Foncistandan gemilerle gönderdiğimiz hediyeleri defter gereğince dizdar Bekir ağaya teslim edip güzelce muhafaza etmişler. Adamlarımız gelip görünce dünya hakirin oldu. Hamdolsun bütün eşyalarımız bir yere toplandı. İbrim’de üç gün dinlendik. Bütün hacıları, ve ağır yüklerimizi yine on adamlarımız ile gemilere koyup Circe tarafına gönderdik.

SEYAHATİM HAKKINDA: Edit

Ey bu müsveddelerimizi, iğrenç yazımızı tenezzül edip okuyan muhterem dostlar, şöyle mâlum ola ki, âlemleri kaplayan bilgiye gizli değildir ki bu seyahatimiz ve ibret alınacak sergüzeştimiz, heyet ilminden, haritadan, atlas ve coğrafyadan, Papaponteden ve Minordan, kıpti tarihleri ve Yunan tarihlerinden, yıldızlar ilminden haberdar olan bilgi erbabınca bilinir ki, bu Foncistan, Asvan, Berberistan, ve Sudan diyarında bu kanar seyahat insanın yapabileceği bir şey değildir. Ancak Cenabı hakkın insanıdır. Ve Cenabı hakkın ulu inayetidir ki, bu çok kusurlu hakire nasip olmuş, bir ilâhî mevhibedir. Şöyle ki, 73 tarihinde Uyvan seferine gidip fetihten sonra ertesi sene yeni kale fethinde bulundum. Oradan Rabb bozgununda bulundum. Oradan elçi Kara-Mehmet paşa ile Alman diyarında Nemçe çasarına, oradan Dunkarkız kralına,, Danimarka kralına Amsterdam’a, Felemenk kralına, Çeh kralına, Danşika (Danzig) Leh kralına, Karakovi kralına, oradan üç buçuk yılda Kırım Sultan Mehmet-Giray hana, orada bir ay kalıp, Al-i Osman Mehmet-Giray’ı azledip Cuyan-Kıray oğluna verdi. Hakir Mehmet-Giray han ile Çerkezistandan geçip Dağistan padişahının ülkesinde Karabudak ha-
İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.