FANDOMEÇS/15/226 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/228vardır. Bu kalelerin hepsi Firavun kahinlerinin yapısıdır. Hazreti Musa’nın kardeşi Harun bu kaleleri hep zaptedip Firavunları kırıp kaleleri yıkmıştı. Bunları seyrederek yedinci günde,


TOMANİS KALESİ: Künuz kabilesinin konup göçmeğe gücü yetmeyenleri burada oturur. İbrim sınırı burada son buldu. Burası İsne kazası hükmündedir. Bundan sonra,RUKBE KÖYÜ: 600 hasırlı evdir. Buradan kalkıp kuzeyde Kark urbanı kabilesinin bulunduğu yere geldik. Altı bin beyaz Araplardır. Müslümandırlar. Bu kavim içinden altı saatte geçtik.FİRAVUN HAMAMI KÖYÜ: Nil kenarında İsne toprağında altı yüz hasır evlidir. Hamamı ılıkçadır. Firavun hep bu hamama girermiş. Kıpti meliklerinden biri cüzzam olup, bu hamama girerek şifa bulduğundan üzerine kubbeler, binalar yaptırmıştır. Buradan da sekiz saat gidip,BAÇE ADASI: Nil içinde bir büyük adadır. Baştan başa Ilkın ağaçlariyle doludur. Çeşitli madenler vardır. Fakat çıkarmasını bilmezler. Buradan dört saat kuzeye gittik.ETFU KALESİ: İsne toprağındadır. Kalesi çok sağlamdır. Dörtken şeklinde olup etrafı 2000 adımdır. İçinde 200 kamış ev, 2 cami, üç mescit vardır. Hurma ağaçları çoktur.HÜCEYZE URBANI KABİLELERİ: 3000 Şafili urbandır. Çadırlariyle konup göçerler. Şeyhleri Nasır Ali’nin hazır yemeğini yiyip orayı da geçtik. İkindi vakti,CAFERİ URBANI KABİLELERİ: 9000 kişidir. Şeyhleri Şemebereddin’in bir gözünde fitili vardır. Fitili tazelemeğe çıkarttığı vakit göz deliğinden ensesine kadar uzanan delik görünür. Mızrak yarasıdır. Cesur bir adamdır. Burada bir gece kalıp, sonra Nil kenarında altı saat gittik.KELH KÖYÜ: 150 evdir. Buradan da 9 saat kuzeye gittik.BASELİ URBANI KABİLELERİ: Bir miktar beyaz araptır. Kırları hep soğan ekerler. Onun için bu adı almışlardır. Soğanı çok yerler. Bu kavmin bir kolu Şelal adasında şeyh Gümu Sayyah yanında otururlar. Buradan altı saat gittik.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.