FANDOM
EÇS/15/22 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/24


Herkes istidadına göre elbide giyer. Çeşitli çuha havraniler, kırmızı şalvarlar, sırmalı tülbentler…Sanat erbabının elbiseleri Mısır alacaları, çeşitli bezlerdir. Ama aslâ don giymezler. Yaz kış baldırı çıplak gezerler. Bütün Mısır kavmi, donsuz, odunsuz, ve tutumsuzdur. Uleması ise katiyen don giymez. Hemen şallak gezerler.

İSYAN SAHİBİ NİSVAN (KADINLAR):


Bütün kadınları da donsuzdur. Meğer Anadolu hatunları ola…Bunlar don giyerler ve saçlarında gümüş takye, sorguç, istefan, bilezik, murassa kemerler bulunur. Sırmalı, atlas kaftan giyerler. Üstlerine siyah örtü örtünürler. Ayan kadınları selâmiye takye giyerler. Ayaklarına âsümâni pabuç ve evik giyerler. Ve eşeklere binip gezerler. Yerlilerinde mahbup ve mahbubeleri olmaz. Bazı zenginleri güzellikte her biri bir Mısır hazinesi değer Anadolu dilberleri getirirler. Yoksa Mısır’da dilber olmaz. Olursa yaşamaz. Milyonda bir güzel kız çocuğu doğsa onun da gözleri cimroz olur.

KADIN ADLARI:


Meryem, Havva, Azra, Safa, Verka, Ümmehan, Gülsüm, Rabia, Rukiye, Zeynep, Sittiyye, Züleyma, Zilha, Saliha, Demriye, Acibe, Şinas, Tahire, Samia, Mahiye…Habeş cariyelerinin isimlerine insan hayran olur.

MISIR FELLAHLARININ DÜĞÜNLERİ:


Evelâ kaide üzere nikâh yapılır. Zifaf sancası birkaç akraba ve taallûkatı haşerat meydana toplanır. Mülühiyye, bamya, Kurkaz ve Cibni Halûmlar yenilir. Akşamdan sonra meydana yeniçeri kıyafetinde başında şal, belinde mühürlü kuşak, elinde gümüşlü bıçakla meydana gelir. Bıçağı sallayarak, bazı eşyaları kırarak meydanda dal bıçak dolaşır. Meğer bu dilber eşkıya gelin imiş. Kocasını arar (bulup katletsem gerek) diye bağırır. O gidince damat meydana çıkar (benim maşukam beni katletmek ister imiş. Suçum nedir?) diyerek (yoluna şu kadar para, masraf ettim) diye dili defter gibi hazır olanlar huzurunda sayıp döker ve damat da dal bıçak olur, düğün halkı arasında dolaşır ve (maşukamı bulsam katlederim) idye bağırır. Bu sırada yine gelin, elinde bıçakla

İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.