FANDOMEÇS/15/235 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/237


yazı vardır. Fakat orada Rum tâifesinden kimes yoktu ki okutturup isimlerini yazaydık. Ama, acayip mezarlardır. Her biri kırkar kırk beşer adımdır. Bunlara yakın dört köşe alçak duvar içinde Şeyh Mağlak, yâni kaşıkçı... Ve yakınında Şeyh Affan, ve şehir İçinde Şeyh Abdülgani, şeyh Abdülmü'min, şeyh Abdülnebi, şeyh Dahruc, şeyh İbrahim ve kırklar makamı... Ve denizin karşı doğu tarafında iskele başında bir zâviyeli büyük tekke içinde bir yüksek kubbede hazreti Mirzeban ve Kutbu aktabı Cihan... Bunlar Enuşirvan veziri iken, Resûli Hudâ'ya Nevşirvan tarafından elçilik İle gelip, peygamberin temiz çehresini görünce dayanamayıp, muhabbet edip derhal kelimei şehadet getirip müslüman olup, ashabı kiramdan oldu. Kutbiyyete ayak basıp hakikat ilminde yüzlerce eser yazmıştır. Ulu sultandır.


Behnisa'nın fethinden sonra Amr İbn As bunlara Behnisa hükümetini verip bu şehirde (İrciî İlâ Rabbik) emrine uyarak mübarek ruhları göklere ulaşıp mübarek nâşı bu âsitanededir.


Her sene muharrem ayının 12 inci günü Aşura günü olunca vasiyetleri üzere mütevellisi yüzlerce kazan şerbet ve bal aşura pişirip bugünlerde toplanan kırk elli bin ziyaretçiye kâse kâse dağıtırlar. Üç gün üç gece büyük topluluk olur. Mevlidi şerif olur. Bol para sadaka olunur. Allaha hamdolsun ziyaret edip mevlûdunda bir kere hazır olduk.


Buna yakın Şeyh Ebussuud bir bahçe ve bağ içinde bir kubbede gömülüdür. Şeyh Ebû Şılk (yâni başına ip sarıcı) büyük kimsedir. Velhasıl bu şehrin iç ve dışında beş bin sahabel kiram gömülüdür. Allaha hamdolsun hepsini ziyaret edip ruhlarına birer fatiha yahut birer aşrişerif veya birer yâsini şerif okuyup ruhlarına hibe ettik. Hepsine âşinalık edip ruhaniyetlerinden yardım diledik. Çünkü bir sahih hadiste «İsâ tahayyertüm fil umur festeînû min ehlil kubur» (yâni, bir işte hayrete düştüğünüz vakit kabir ehlinden yardım dileyiniz) buyurulmuştur. Ama kubbeleri, yazılan olanları yazdık. Bu ashabın şehadetlerinin sebebi budur: Peygamber zamanında bu Behnisa şehri gayet mamur idi. Sonra Rumlar tamah edip İskenderiye. Mısır ve bu Behnisa'yı istilâ ettiler. Kıpti tâifesi reâyâ haline gelip, Melik Mukavkis boy beyi pâyesinde kıptiler üzerinde hâkim kaldı. Gizilce hazreti Peygambere Zinnuni mısrî'yi gönderip Yunanlılar elinden vilâyeti kurtarmak için, sığınırdı. Allahın hükmü peygamber zamanında fethi nasip olmadı. Peygamberin vefatından 22 sene sonra Hazreti Ömer zamanında Amr İbn As Mısır'ı


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.