FANDOMEÇS/15/236 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/238

fethetti. Halid bin Velid'i 30 bin askerle bu Behnisa üzerine serdâr yaptı.Bit rivâyete göre bizzat Amr İbn As da baraber idi.


Velhasıl bu Behnisa kalesi altında ru kâfirleri ve kıptiler ile yetmiş gün yetmiş gece büyük cenk oldu. Beş bin sahabei kiram ve erbâbı suffa şehit oldu. Kale de cebren ve kahren fetholdu. Bu fetih ve fütuh bütün tevarihlerde! yazılıdır. Çünkü Behnisa, Şam ve Mısır gazası gibi bir gaza idi. Hâlâ Behnisa'da sahabei kiram büyüklerinin gömülü olmalarının sebebi bu gazâda şehit olanlardır. Hepsinin himmetleri hazır ola.


Hâlâ Behnisa kalesi şehrinin batı tarafında cebanne tarafında kalanın temelleri ve burçları görünür. Fetihten sonra Amr ibn As, düşman tamah edip yine istilâ etmesin diye kaleyi yıkıp hazreti Ömer'e arzetmiştir. Bir zaman sonra vilâyet ahalisi yıkılan kalenin ahcaratlarından (taşlarından) (1) bu şehri yeniden yapmışlardır. her taşları fil cüssesi kadar olup demir ve kurşun ile kenedlidir. Şimdi yıktıkları vakit iki taş (arasından) kırk elli okka demir ve kurşun çıkar. Bu harap kalenin etrafı tam altı saate dolaşılabir büyük yapı imiş. Bütün şehitler (Yedi kızlar ziyereti) ne kadar kubbe kubbeye çatılmış gömülüdürler. Başları ucunda adı, sanı, resimleri ve yaşları yazılı olanları yazdık.


Bu kale batısında bir kilise vardır. Hâlâ yıkıntıları görünür. Vaktiyle 366 kapısı var imiş. Her kapı başka bir madenden imiş. Çoğu altın ve gümüş imiş. Her gün bir kapıdan girip âyinlerini yaparlarmış. Bu kilise içinde 12 bin ruhban, patrik, keşiş, papa, Patergâh, lâdika keşişi metrepolit, Pelend, Kaleyoroz adlı kişiler var imiş. Sahabei kiramın çoğu, bu kiliseyi fethederken şehit olmuşlardır. Bu kiliseden çıkan ganimet mallariyle Mekke, Medine, Tâif, Hicaz ahalisi ganimet malına olmuşlardı. İçinde bulunan bütün papaslar kılıçtan geçirilip ezanlar okunmuştu. Cuma namazı kılınırken mel'un kâfirlerden kırk bin kâfir fırsat bulup müslümanlar ibadet etmekte iken birdenbire basıp, kılıç pazarı olur. Mihrap tarafındaki sahabei kiram cuma namazını bozmayıp devam ederler. Gerideki üç bin sahabe şehit olup tamam olunca, mihrap


_____________


(1) Hacer taş demektir. Ahcar bu kelimenin çoğulu olup (taşlar) demektir. Ahcarat ise çoğulun çoğulu olur. Evliyâ bir de buna Türkçe çoğul edatı olan (lar) katmak suretiyle üçüncü defa çoğul yapmış oluyor. Evliyânın garip alışkanlıklarını belirtmek için pek çok olan bu nevi tekrarların bazılarını aynen yazmayı doğru buluyoruz.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.