FANDOMEÇS/15/242 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/244


Câmiin bir tarafı hücrelerdir. Avlusu etrafı Ue iç vc dışında olan bütün 36 kırmızı sütun vardır. Kıble kapısı ve mihrap duvarında bir kapı daha vardır. On dört basamak taş merdivenle inilir. Abdest alınır, Yusuf denizi akar ve avlu ortasında bir hayrat suyu akar. Kuyusu var. Ve bu câmi baştan başa kemerler üzerine yapılmıştır. Altından Yusuf denizi geçer. Üç şerefeli bir sanatlı, yüksek minaresi vardır.


TACÜDDİN CAMİİ, altı adet yapma tuğla sütun üzerinedir. Avlusuz bir küçük câmidir. İki yan kapıları var. Sol tarafındaki yan kapının iki tarafından sekizer basamak taş merdiven ile çıkıldığı için bu câmie muallak câmi derler. Bir alçak minaresi vardı, Bir muallak câmi de Emir Sultanındır. Yakın zamanda yapılmıştır. Nurlu bir câmidir.İki tarafından dokuzar basamak taş merdiven ile çıkıldığı İçin buna da Muallak câmi derler. 16 sütun kemerler üzerine yaldızlı bukalamon renkli tavandır. Sol tarafındaki kapısı etrafında:


«İnnemâ ya'muru mesâcidallahi men âmene billahi ve'l yevmi'l âhiri (Tevbe sûresi: 18) âyeti ve mihrabı içinde:


«Kad nerâ takallübe vechike fissemâi...» Bakara sûresi: 144). âyeti ve mihrap üzerine yaldızlı celi karahisari yazısı ile iki satır kûfi güzel yazı ile:


«Emere bi enşee hâzel mekânil mübâreketi el abdülfakir ilâllahi teâlâ Süleyman el emir el kâşifi iklimi Behnisâ. Sene sittin ve semâniye»diye yazılmıştı, Ve câmii, Zarbon çarşısı tarafındadır. Altı baştan başa dükkânlardır. Bir sanatlı, ferahlık verici, gönül açıcı aydınlık câmidir. Ve yine Yusuf denizi kenarında Hasan Bey câmii, on sekiz kırmızı sütun üzerinde, yüksek taklar üzerinde halkâri ve yaldızlı, çeşitli lâcivert ile nakşolmuş tavandı, İki tarafında yan kapılan var. Sol tarafı yan kapısmında on sekiz basamak taş merdiven ile çıkılıp inilerek Yusuf denizinden abdest alınır. Yusuf denizi üzerinde olan köprü üzerinde kıble kapısıdır. Avlusunda iki hurma ağacı vardı, Bir alçak minaresi var.Kantaral kınavî çarşısı yakınında Mağribi câmii on sütun üzerine, avlusuz, bir kapılı, bir alçak minareli, deniz kenarında bir câmidir. Bu câmiin karşısında Hoca câmii vardır. Bu da avlusuzdur. On sütun üzerine bir küçük câmidir. Mihrabı İçinde;


«Kâd nerâ tekallübe vechike rissemâl...» âyeti yazılıdır. İki yan kapısı ve minaresi var. Avlusuz bir küçük câmidir. Suku Gaytanda Yusuf denizi içindeki câmi, on altı sütun üzerinde


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.