EÇS/15/244 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/15/246


fitne karıştırıcı mahbubeler var ki her birinin işveleri âdeta sihir gibidir.


Bu şehrin çoğunlukla câmilerinin ve tekkelerinin yer yer fukara evlerinin ve yüksek sarayların pencereleri Yusuf denizine bakar. Hattâ bazı evlerden hatun tâifeleri ağlar İle sudan balıklar avlarlar. Bazı yerde suya girip yüzerler. Erkek tâifesi ve dilber çocuklar hod evleviyetle darmadağınık edip Yusuf denizi mâliki gibi yüzüp âşıkları ile herkesin gözü önünde birbirlerini ................................................. .............sız kucaklarlar. Seyre değer bir Yusuf denizidir.
Bazı devletliler kayıklara binip saz ve söz fasılları ederek halicin iki tarafında olan bağ ve bahçeli sarayları temaşa ederler. İstedikleri evlere uğrayarak kayıkları ile şehir içinde gezerler. Bu şehir içindeki adı geçen haliç üzerinde beş yerde köprüler var ki, her biri beşer altışar gözdür. Nehrin İki tarafındaki yerlerde ve çarşılara ............... geçilir. Bazı köprüler üzerinde, iki taraflarında kırkar ellişer, dükkân vardır. Berber dükkânlarının, kahvehanelerinin sular çekilir. Hamamları, bağ ve bahçeleri sularlar. Havuz fıskiye ve selsebiller, ve şadırvanlara sular akar. Taraf taraf sofalar, çeşitli parmaklıklı küçük köşkler vardır. Bu Yusuf halici, binlerce bağ ve bahçeleri, bostanları suladıktan sonra iki yüz yirmi parça köylerin tarlalarına ve gaytanlarıa taksim olup, bütün Fayyum diyarı sulandıktan sonra geride kalan Yusuf halici , Fayyum şehrinin batısında bir saat uzakta Hz. Yusuf denizine dökülür. Hikmet bundadır ki, bu Yusuf halici deniz içinde akarken lâtif bir sudur. Vakta ki Yusuf denizine dökülür. yılan zehiri olur. Fevkâlade tuzlu büyük bir göldür. Etrafı üç günde dolaşılır bir göldür. Bazı tevarihlerde! Bu göle Bürketülkarn derler. Dört tarafında İrem bağından nişan verir yüz parça mamur köyler vardır. Yedi sekiz ay Mısır'ı meyva ile bolluk eden bu köylerdir. Bu deniz içinde altmış parça Kıyasa adında balıkçı kayıkları vardır. Köylere adam ve mal götürüp getirmekdedirler. Yiyecek içecek ve meyve taşımaktadırlar. Ve bu deniz içinde yetmiş çeşit balık olduğu sicilde yazılıdır. Adam kadar cüsseye sofraları olur ki, gûya Musa sofrasıdır.Bunlardan levrek, sazan, sindiye, şilye balıkları meşhurdur. Vâkıa bu göl evvelce geniş bir umman değildir ama, bu göl içinde bütün canlılar vardır. Bilhassa deniz atı vardır. Nil ile timsah gelir ve ölür. Yusuf mucizesidir. Bir mucize daha vardır ki, ay ve sene, sabah ve akşam Nilin yarısı bu Yusuf halicinin


İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.