EÇS/15/245 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/15/247

deniz gibi akıp bu göle girip içinde mahvolur.Bu gölün hiç bir yere bitişikliği yoktur.Daima dalgalanır durur bir Akdenizdir.Bu göl kenarında yakın zamanda üç yüz altmış parça cennet bahçesi gibi mamur köyler var imiş.Bir kere bu göl taşıp,bazı köyleri su basar.Ancak Keşüfiyye köylerinden 105 parça köy kalmıştır.Yüz parça da evkaf ve iltizam köylerdir. Bu gölü bizzat Hazreti Yusuf Sıdık,sıdk ile mübarek beyaz elleriyle kazarken,Allahın emriyle Cebrail Emin ile vahy gelip,mübarek kanadı ile işaret edince bu göl husule gelir.Ama şimdiki halde yılan zehirinden nişan verir.Ama,müverrih Hıtatı Makrizi’nin rivayetine göre bu denizin kenarında oturan asi kavimlere hazreti Yusuf beddua ederek bütün hayvanları bu gölde boğulur.Kendileri de boğulup denizleri de yılan zehiri olmuştur.Hala bu deniz içinde boğulan kavimden,adam şeklinde,at,katır,deve,sığır,camus,eşek,köpek,koyun,keçi,horoz şeklinde balıklar vardır.Bazıları ölü olarak sahile çıkar,seyrederler.Deniz atları bazen karaya çıkıp tarlalarda buğday ve arpaları yerler.Eğer kenarda kara kısrağı bulursa aşıp,kısraktan kolona hasıl olur.1083 senesinde Kethüda İbrahim paşaya bir göl atı yavrusu getirdiler.Derisi balık gibi,yelesi balık yelesi,kuyruğu balık gibi,diğer azaları at gibi idi. Elvahat vilayetinin bütün kaynakları yer altından bu göle gelip karışır derler.Hatta Sultan Mehmet Ekrad,bu Elvahat kaynaklarının,Yusuf gölüne karıştığını işitip Elvahatta kaybolan nehre saman ve kömür döküp,altı saat sonra saman ve kömür Yusuf denizine gelip karıştığı Usulülbihar adlı bir tevarihte yazılıdır.Böyle tatlı sular karışırken,Yusuf denizi Zekkum gibi acıdır.Ama balıkları gayet lezzetlidir.Asla balık kokusu yok bir kuvvet verici balıklardır.Ve Allahın hikmeti bu göle bitişik bir küçük göl vardır.Abıhayattan nişan verir bir abıhayat göldür.Eğer memleketin sahipleri isteseler bu abıhayat gölcüğü ve Yusuf gölünü yıldız tarafında Huşu İsa şehri önünden geçirtip İskenderiye yakınında Akdenize döktürmek kolaydı.Çünkü Fayyum gölünün enlemi yüksek ve İskenderiye tarafı alçaktır.Araları iki konak yerdir.Öyle olsa Fayyum diyarında bu göl yerine üç yüz parça köyleri suya garkettiğinden başka yıldan yıla göl,Fayyum şehrine yakın gelmektedir.Sonunda Fayyum’u su basarlar derler.Meğer Hazreti Yusuf’un mucizesi ruhaniyeti ile Allahın himayesinde ola…

İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.