EÇS/15/246 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/15/248

Fayyum’un batı tarafından kum deryası gelmektedir.Çünkü kum,bir kere bu Fuyym’a gelip kum tılsımını bozup Yusuf şehrini günden güne harap etmeğe sebep oluyor. Çünkü Bu Fayyum’un kuzey tarafında Cebbane yanında Melik Mukavkıs ve Melik Betisin ve Hazreti Yusuf sarayları var ki,göklere baş uzatmış,Kisranın takından nişan verir yüksek binalardır. Bunların bir tarafı kum deryası, bir tarafı Yusuf deryası gark etmektedir. Hazreti Yusuf’un ilk olarak yaptığı Fayyum şehri, burada hala bütün kubbeleri ile meydandadır. Hala mamur olan Fayyum’un yıldız rüzgarı tarafına mezarlık bitişiktir. Doğu tarafından batı tarafına üç saatlik uzunluğa bir büyük şehirdir.İmaretleri eserleri olan bir büyük şehir imiş. İlk kalesi Melik Reyyan yapısıdır.Onun da temelleri hala meydandadır.nBazı yerler Yusuf denizine garkolmuştur.O kadar sağlam ve müstahkem kale imiş ki , hala bazı temelleri üzerinde üç araba gitse rahatça geçer. Bu göl İskenderiye denize karışsa Fayyum şehri gark olmadan kurtulduğu gibi dört yüz parça köye yetecek kadar toprak peyda olup, şenlik ve abadan sultan diyarı olurdu. Ama (Allah bir şeyi irade ederse sebebi hazırlar)elbette zamanı var (her işin bir vakti vardır) buyurmuşlardır. Bir mısrada:

Saati var geçer ey agehi sabr et katlan

Demişler. Eski zamanda bu Fayyum şehrinin su ve havası da ağırdır. Çünkü dört tarafı kırk elli bağ, bahçe ve bostanlar,gülistan her tarafında ikişer saatlik yeri bu bağlar tutup, şehir bunların ortasında kalıp nefes alacak bir delik kalmamış.Onun için Fayyum şehrinde sabah rüzgarı yoktur. Fakat suyu çoktur.O da o kadar kullanılır ki, adı geçen bağ ve bahçeler içinde akarak, gece gündüz şehrin dört tarafında bağlar içinde hesapsız çeşitli kuşların yüzlerce nağmeleri, binlerce dolapların acıklı sadakaları ve nice nice yedi yüz bin ?!Selsebil ve fıskiyeleri akıp çağıldayışı insana dehşet verir. Böyle bir ibret alınacak enbiya diyarı şehridir. Mısır diyarında bundan ormanlı,gül gülistanlı şehir yoktur.Hatta gülistanlı bağlar da değildir.Dağlarda, tarlalarda sahraları kırmızı renkli güller süslemiştir. Dört tarafında kapı ve duvar yoktur.Hemen kumsal gülistanlı bir sahradır.Hatta seher vaktinde, tamiye adlı bir şehir vardır, Fayyum’a iki saat yakındır. Ta orada gülün güzel kokusu

İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.