FANDOM
EÇS/15/248 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/250bezi gibi değildir.Ancak Fayyum’da yedi yüz çulha karhanesi vardır.Bezi çok olduğundan meşhurdur.Bu şehirde haftada bir büyük Pazar olup,40-50 bin adam toplanır.Öyle alış veriş olur ki dillerle tabir olunmaz.Seyre değer bir şirin şehirdir.

FAYYUM HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER: Yukarda yazılan haliç ve göl,su erkindisi olduğundan gayet bataklık ve azmaklık yer olmakla o asırda Fayyum torağına kıpti dili ile Cuye derler.Yani (Su erkindisi) demek olur.Fakat İbranice dilinde Fayyum’un adına Fişum derler.Kıpti kavminden bir melikin adıdır.Yani hazreti Yusuf’un mucizesi ile hala irem bağı bir şehirdir.

FAYYUM ŞEHRİNDE GÖMÜLÜ OLAN VELİLERİ BEYAN EDER: Evvela Şeyh Vumi hazretleri,şeyh Şuni,Şeyh Suudi,Şeyh Şerif,Şeyh Abdullah,şeyh Ebülhudi,Şeyh Ebülcibal,kırklar ziyareti,Mehmet ve Firi(camiinin minaresi dibinde gömülüdür),Şeyh Mehmet Acmavi (cainde gömülüdür) ve Hazreti Yehuda validesi,hazreti Musa validesi Yuha ana,ve bu şehirde nice yüz bin ziyaretler vardır.Ama ziyaret ettiklerimiz bunlardır vesselam. Bu şehirde Kadri Çelebi,Arnavut Çorbacı,Kız Ali Çelebi ve Hacı Mansur ile vedalaşıp kaşiften bir at,üç deve yükü meyve,üç bin para ihsan alıp ve elli tüfenkli arkadaş verip,Fayum’dan yıldız tarafına,nice mamur gülistanlı köyler geçerek,Yusuf Halici sol tarafımıza kaldı.Dört saatte,

TAMYE KÖYÜ: Fayyum toprağında iki yüz ev,bir cami minareli,bağ ve bahçeli iltizamlı köydür.Bir kahvehanesi,birkaç dükkanları var.Bu köye üç bin adam karbanı halkı toplanıp öğle üzeri atlara yer asıp,ikindi vakti silahlandık.Mısır’a gitmeğe karar verip çöle,kumluk yola düşüp on yedi saat doğuya neşesiz ve amansız,imansız Araplar ve çölistan içinde…köy ve kasabadan nam ve nişanı yok çöldür.Mısır’a bundan başka yol yoktur.Korkunç,tehlikeli yerdir.Behice ve Hınadi urbanı eşkiyasının avlandığı yer ve karargahtır.Vakıa buralar Habir oğlu

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.