FANDOMEÇS/15/250 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/252

İki müddeti altı mısır kesesi hasıl olur şerif kazadır.Şeyhülislam Boluvi Mustafa efendiye arpalık olarak ihsan olunmuştur. Nil nehri kenarında bağlı ve bahçeli,bin evli,mamur,süslü ve şirindir.Tam kırk mihraptır.Ama hepsi hutbedir.Bunlardan cemaati çok olan eski ibadet yeri Eski cami hayratıdır.Dua kabul olunacak yerdir.Çünkü bu camide sinekler var.Camii ve camiden başkası mescittir.İki han,altı kahvehane,yedi çocuk mektebi,sekiz sebil,bir,hamam,üç tekke vardır.İkbal kaşif sarayı,Boluvi Mustafa efendi sarayından yüksek ve süslü saraylar yoktur.Bağı,bahçesi,hurmalığı çoktur.Ama bostanları yoktur.Çünkü sığır ve koyun yatağıdır.Çarşı ve pazarında hep halkı sütçüdür.209 adet dükkan vardır.Cize südü,Kaşto kaymağı gayet lezzetlidir.Günde yirmi bin micver yoğurt ve cn bin çanak kaymak,tabak tabak Mısır’a gider.Binlerce cerre,(ayet:lebenen halisen…) ayeti,süt hakkındadır.Bu lezzetli südü Mısır’ı besler.Güya cizze sığırları ve koyunları Mısır halkının süt analarıdır.Ebü Hüreyre sütten pek fazla hoşlandığından dua edip,onun için Cizzenin yoğurdu südü meşhurdur.Ümmü dünyadır (dünya anasıdır) ve su ve havasının güzelliğinden bitkileri otları çok olup bütün hayvanları ehram dağlarına kadar çimenlik ve kuşlarla dolu yerlerdir.Onun için hayvanların südü çok olur.

CİZZE ZİYARENGAHLARI: Evvela bay ve fukaranın sultanı Şeyh hazreti Ebü Hureyre hadis rivayetçisidir.Peygamberin değerli sahabelerindendir.Mekke ve kabilelerinden Duş kabilesindendir.Amr İbn As’ın Mısır’ı fethinde bulunup yaralanarak şehit olmuştur.Tafsilatı ile mufassalen Mısır ziyaretlerinde mevlüdü şerif ile yazılmıştır.Tekrar yazılmasında usanç vardır. Sözün kısası ulu sultandır.Hatta bu hadisi şerifi onlar rivayet etmişlerdir: >>El cize revzatün min riyazil cenne<< buyurmuşlardır.Hakikaten su ve hava bakımından Cizze kasabası,cennet bahçelerinden bir köşedir.Elemli,kaderli,gamlı bir adam Cizzeye varsa derhal ve o anda kederini defedip sevinçli, ve gamlı gönlü abat olup göğsü genişler. Çünkü bu temiz toprakta hazreti Yusuf Aleyhisselam,Züleyhanın iftirası ile bu şehre yakın zindanda hapsolunup kurtulunca Cizzede oturanlara ve çoluk çocuklarına dua edip kederden Cizze halkı kurtulmuşlardır.Günümüze kadar hazreti Yusuf’un nefesi tesiri ile hala Cizze halkında zerre kadar gam ve kasavet yoktur.Bütün halkı müminlerdir.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.