FANDOMEÇS/15/252 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/254

İSA NAHLİ ZİYARETİ: Vatka ki hazreti İsa Yahudi taifesi derdinden anası Meryem ana ile Nablus şehrinden seyahate çıkıp Mısır’a gelince bu Cizzeye gelip gölgesinde oturup(Rutaben Ceniyya..Meryem suresi 19) ayeti üzerine hurmasını yedikleri hurca ağacı bir köhne,meyvesiz kurumuş hurma idi.Hazreti İsa dua edip o anda meyve verdi.Hala bu Cizzededir.Göklere baş uzatmış,bir köhne büyük ağaçtır.Cizze şehrinin hurmalarına bu İsa hurma ağacından birer yaprağı,başka hurmaların kalbine sokarlar.Daha fazla hurma verir.Örülecek şeydir.Bazı hal sahibi kimseler hurmanın altında teberrüken ibadet edip,hakka yaklaşırlar.

DİĞER ZİYARETGAHLAR: Hazreti Yusuf’u Kenan dilinde kardeşleri kuyuya atıp babaları Yakup Nebiye (Yusuf’u kurt yedi) dediler.Sonra tüccar kavmi hazreti Yusuf’u kova ile kuyudan çıkardıkları,hikaye şeklinde Cenabı hak Habibine bildirmiştir: Ve caet seyyaretün ferselü varidehüm feedla kale ya Büşra hazagulamün ve eserrühü bidaaten. Sonra tüccarlar Hazreti Yusuf’un güzel yüzünü gördüler ki bir güneş parçasıdır.Daha baliğ olmamış Allahın nuru bir çocuktur.Götürüp (kölemizdir) diye pazarda Yusuf’a paha istediler.Kimse Yusuf’un güzelliğine paha vermediler.Fakat Mısır azizinin hatunu Züleyha onun pahasını verip güzellik pazarından,Yusuf’u teraziden çıkarıp aldı. Allahın hikmeti Züleyha Yusuf’a aşık oldu,meftunu oldu.Yusuf’tan kam almak istedi.Yusuf da Nebi oğlu olduğundan Züleyha’ya kendini kaptırmadı.Sonunda Züleyha Yusuf’a iftira edip Mısır’ın azizine kovladı. (Ayet): Rea kamisehu kuddemin dübürin kale innehü min keydikünne inne keydükünne azim ayetinde ve bütün tefsir ve tarihlerde hazreti Yusuf kıssası yazılıdır.Nihayet hazreti Yusuf’u Züleyha’nın iftirası ile zindanda hapsettliler,bu ayet delildir: Ve lekad revedtühü an nefsihi festa’sım ve lein lem yef’al ma ümüruhu liyüscenenne ve le yekünen minessafirin. Diğer bir ayet: Sümme bedalehüm min ba’di ma reevülayati liyescününnehü hatta hin

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.