FANDOMEÇS/15/25 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/27
daka verirler. Mezarları kârgir birer mahzendir. Kapısı vardır. Vakti gelince açıp ölüyü gömerler. Yüz iki yüz ölüyü bir mahzene gömerler. Toprakla örtmezler, hemen kefen korlar. Kimi çürür kimi kadit olur. Sonra kapısını horasani jibs ile kaparlar. Çünkü Mısır'da kefen hırsızı çoktur. Hattâ Kethüdâ İbrahim paşa zamanında böyle birkaç kefen hırsızı, çaldığı kefenle kazığa vuruldu. Mezar taşlarına tarih yazarlar. Kuşlar için sular ve buğday dökerler. Mezar başına çiçekler korlar. Mezarlığa gitmek için kadınlar kocalarından izin almazlar. Çünkü nikâh şartlarında vardır. Erkek nerede idin diye soramaz. Vaktiyle Mısır Azizi Zeliha'ya nasıl mağlûp idi ise, şimdi de Mısır erkekleri kadınlarına öyle mağlûptur.

MISIR FUKARALARININ KAZANCI: Çeşitli sanatlı eşyalar peyda ederek bunlardan kâr ederler.

DİĞER GARİP VE GÜZEL KÂRLARI: Mısır'da muharrem mevlûdunda yahudiler, güzel seslerle çeşitli buhurlar satarlar. Cuma geceleri mezarlıklarda sayılı dilencilerden geçilmez. Bazen kelli felli bir adam yanına gelip, selâm verip, tatlı tatlı konuşur, sonra hiç çekinmeden (Çoluk çocuğumun masrafını ver ya sultanım) diye harçlığını ister. Fukarası da çarşı ve pazarda adam gezdirmezler.

BAŞIMDAN GEÇEN

Hakir bir gün büyük abdest yapmak için Sultan Hasan câmiinin abdesthanesine girip, dünyadan habersiz, başlı başına âlem edip, defi hacet ederken bir herif halânın kapısını açtı (Ya sultanım sadaka ver) diye el açtı. Hakir de orada taharet elimde ne bulundu ise onu esirgemeyip verdim! Herif (Allah necasetini arttırsın!) deyip gitti. Bir dostuma rast gelip bunu anlattım. Dostum (Aman ne yaptın? Sen divane misin? Hiç böyle adamın eline adam pisliği sürülür mü?) dedi. Hakir de (İyi ama ben abdesthanede avret yerim açık iken gelip te, Allah için bir sadaka diye sadaka istenir mi?) dedim. Dostum (O adam sarı sakallı, orta boylu, yassı alınlı, değirmi yüzlü, tatar çehreli, nuranî yüzlü bir adam mı idi?) dedi. Hakir de (Evet, öyle idi) dedim. Dostum (O adam, Mısır'ın kutbudur. Seni imtihan etti. Niçin hakaret edip eline necaset


İç Linkler Edit

Dış Linkler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.