FANDOM
EÇS/15/263 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/265

ABDURRAHMAN PAŞANIN GELİŞİ

VE ONUN AKİBETİ:

Sonra 1087 senesi, Rebiülevvel ayının birinci günü İstanbul tarafından Bağdat valisi Abdurrahman paşanın müsellimi Sarı-Mehmet Ağa Mısır`a geldi. Kaymakam sarayına oturdu. Evvelâ hakir buluştum. Derhal yüz altın ve birkaç elbise ihsan etti. Çünkü yirmi sene evvel dostluğumuz olduğundan yetecek kadar tayınatımızı da lûtfetti. Hemen sabahleyin Ahmet paşa ile müşerref olup birçok konuştuktan sonra kaymakam sarayına gelip bir büyük divan yapıp dedi:

<<Elbette Ahmet paşayı hapisten salıverip üzerinde olan muhafazacıları kaldırıp kendisini başka bir mamur saraya naklettiresiz. Yoksa siz bilürsüz.>>

Diye Mısır âyânına bu sözleri söyleyince hepsi;

<<Bizim onun zimmetinde bir mevacibimiz ve Yusuf anbar zahiremiz vardır. Onu isteriz.>>

Dediler. Mehmet Kethüda:

<<Benden isteyiniz.>>

Diye cevap verince Müsellim-Mehmet kethüdanın bu sözünü sicile kaydedip Ahmet paşayı Hacı Paşa sarayına naklettiler. Kenan bey sarayına gidip orada bütün ağaları gelip gitmeğe başladılar.Sonra o senenin Cemziyelahirinin ilk pazartesi günü Adiliyyeye,Bağdattan saadetle Abdurrahman paşa... günde gelip, bir büyük alay ile çadırında kaldı. Bütün makam ve vazife sahibi olanlara hil`atlar ihsan olundu. Üç gün üç gece Adiliyyede emsalsiz şenlikler oldu. Üçüncü günü uğurlu saatte derya gibi asker ile alay sarayına girip padişah divanı oldu.

Bütün Mısırlılar sonbahar yaprakları gibi döküldüler, sıhhat haberini aldılar. Ve bütün Mısırlının hatırı hoş olup gittiler.

Başı ile Abdurrahman paşa hattı şerif gelip,

Bütün asker maaşları defterden Ahmet paşadan istenip

==İÇ LİNKLER==

==DIŞ LİNKLER==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.