FANDOM
EÇS/15/267 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/269

kan etmeğe muhtaç olur. Kul da kana razı olmayıp, karışıklık ve isyan olmasın… Aslı, Mısır vezirlerinin masraflarını fazla olduğundandır. Ama fetih sırasında olan vezirlere bu ham teklif yokmuş vesselâm…


MISIR FATİHİ SELİM ASRINDAN BERİ ZAMANIMIZA GELİNCEYE KADAR

MISIR VALİSİ OLAN BÜYÜK VEZİRLERİ BEYAN EDER

Evvelâ fetihten sonra Mısır 922 tarihinde Hayrebay paşa Mısır veziri oldu. Hükümeti, 15 sene, iki ay ,yirmi iki-gün sürmüştür.Sultan Gavri vezirlerinden Çerkes asıllı bir şecaatli, bahadır, namlı vezir imiş.Onunla ilk defa molla Kemal paşa zâde Ahmet efendi olmuştur.PALAK-MUSTAFA PAŞA: Arnavut lisanına göre Palak Koça derler. Arnavut asıllı, tedbirli, bahadır vezir imiş.

İstanbul`da Eyüp Sultan câmiinin mihrabı önünde bir yüksek kubbe içinde gömülüdür. Ondan sonra Hain Ahmet paşa... Süleyman han zamanında isyan edip, Gavriden kılıç artığı kaln Çerkesi nâkes, bîkes, haşeratının kandırması ile İstanbul`da veziri azam olamadım diye isyan etti. Üzerine makbul iken maktul İbrahim paşa, denizden gelirken Rodos`ta üç kere gemileri Mısır`a salıp, Allahın emriyle geri dönüp, sonunda Menteşe diyarından denizler gibi asker ile bir vezir geldiğini işitip daha yeni Selim han kılıcından kurtulup rahata kavuşmuş olan Mısır ahalisi, korkularından hain Ahmet paşa Mısır`da kömür hamamında bir oğlan ile hamam faslı yaparken, o kıyafeti ile çıplak arz eylediler.Sonunda İbrahim paşa Mısır`a gelip Ahmet paşaya hiyanet edenlerden yirmi bin adam katledip Mısır`ı şerirlerden temizledi.Ahmet paşanın karun gibi çok olan parası ile Mısır`ın iç kalesine
Yedi büyük kule yapıp bir daha paşalar âsi olmasın diye yapılan kulelerin bütün toplarını paşa sarayına havale edip iç kale içinde bir narin hazine kalesi içinde bir kule daha yaptı. Hâlâ bütün hazinelere defterhanesi fazlası hep o kulede muhafaza olunur.

Sonra bu kaleye sekiz bin kapıkulu yeniçeri gitti. Sonra Güzelce Kasım paşa Tavaşi Süleyman paşa oldu.Bu şekilde Süveşte iki parça kadırga yapıp Hindistan`da portakal frengi alındı.Divâbâd`ı ve Ahmedâbât limanını fethedip bütün Frenk kılıcın dişinden geçip

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.