FANDOM
EÇS/15/274 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/276

Tufandan sonra yeryüzünde önce imar edilmiş olan Cude ve Şam ,ve bu Belbis’tir.Beni İsrail şehirlerinden büyüklerinden biri budur .Kıpti tarihlerinde, Sabbiyyr tarihlerinde Tevratta yazılıdır.Çünkü kutsal topraklar hudududur. Buradan güneye Mısır toprağı arzı mukaddes değildir.

MÜNİRE KÖYÜ:

Bağlı ,bahçeli.mamur köydür.Buradan kuzeye Satuh denilen Arapların amansız yeridir.Urban şakilerinin korkusundan buradan geçmek zordur.Selâmetle buradan geçtik.


EVVELE DERAİM KÖYÜ:

Bu da Kalyob toprağında beşş yüz evli,etrafı mamur köyleri dahi geçerek sekiz saate,

HASSAN VİLÂYETİ MENZİLİ VE KAHİNLER YERİ BELBİS ŞEHRİ:

Tufandan evvel de büyük şehir imiş.Tufandan sonra hazreti Nuh Musul yakınında Cudi dağında kenara çekilip Cude adlı şehri yaptı.Sonra Kalimon kâhinin damadı olan Mısrayım ki Hazreti Nuhtan ,Nuh Nebiden bu Kalimon ve Mısrayım izinli olupbu Hasan toprağında Belbis’in bina yıkıntılarını bulup birleşip imar ettiler.

Çok ihtilâflıdır. Fakat bu Belbiz kutsal toprakların sonu olduğunda ittifak vardır. Arzı Hâsân diye bütün tarih kitaplarında açıkca yazılmış eski şairdir. Kâhinler ve hekimler ve eski sultanların eserleri var ki dillerle tâbir olunmaz. Vatka ki Yahya’nın kanını istemek için Buhtunnasır ayaklanıp bu şehir içinde iki kere yüzbin Beni İsrailli kılıçtan geçirip şehre harap etti Hâlâ o haraplık onun zamanından kalmıştır. Bir çok hükümdarlar da gelip imar etmişlerdir ama, güneşte zerre ve deryada katre gibi mamur olmamıştr. Hâlâ Mısır eyâletinde şerkiyye kâşifinin tahtıdır. Dört yüz atlı süvarisi ile ve yedi bölükten Mısır askeri ile 340 parça köylerden yetmiş kese padişah malını tahsil edip Mısır divanında muhasebe görür. Kendine de (Burada iki satır açık bırakılmıştır.) kırk kese mal faiz kalır. Miri zahiresi yoktur.300 akçe şerif kazadır

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.