FANDOM
EÇS/15/275 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/277

Senede 15 kese hâsıl olur şerif kazadır. Dört mezhepten müftüleri ve Nakibüleşrafı âyân ve eşrafı vardır. Şehir bir düz sahrada olduğundan rüzgâr tesir edip su havasının güzelliğinden bağ ve bahçesi, satrançvari bostanları hesapsızdır. Bütün yolları satranç şeklinde tarholunmuştur. Ummi yollarının iki tarafları tertip üzere Cemiz ve Nâbika, saç ağaçları ile süslü ve gölgeliktir.

Bu tertip üzere bu büyük şehri Abbasilerden Muktadir Billah oğlu, Sait oğlu Sultan Mehmet süslemiştir.Bu şehrin tamamı dört bin ev ve saraylar ve güzel sokaklarla süslüdür. Sekiz mahalle, 8 hutbedir. Geride kalan 86 zâviye mihraptır. Bunlardan Büyük câmi köhne binadır. Fakat cemaati çoktur. 34 adet sütun üzerinde altın nakışlı mavi lacivert, altın yaldızlı tavanı ibret vericidir. Mihrabında ( âyet ):

<< Kad nerâ tekallübe vechike fissemâi…>>

Âyeti yazılmıştır.Ağaç minberinin kapısı üzerinde:

<<Emere bi enşee hâzel minberil mübâreketi Essultan Mehemmed bin Ebû Said…>>

Yazılıdır. Bir minaresi, dört kapısı var. Mahmut ağa câmii yeni yapıdır. Lâtif ve zarif bir câmidir. Bu câmiin kaşısında camii de bi minareli mamur câmidir. Ama çarşı içinde olduğunda gece gündüz cemaati çoktur. Câmii görüp ziyaret ettğimiz câmiler bunlardır. Bir açık hamamı var. Üçü çok sıcaklarda kapalıdır. Dokuz adet geniş kahvehaneleri, on beş hanı vardır. Bütün hanların mamur olanı buğday hanı, zeyt hanı mamurdular. Hepsi iki dükkândadır, Fakat Bezestanı yoktur. Ama bütün kıymetli âdem deryasıdır. Su ve havası gayet lâtif olduğundan suları kuyulardır.Fakat Âbı hayattır. Bu şehir Nilden iki konak uzak çöldedir. Ama Nil taşsa Mısır’da Nil kesimi olduğu yerde Ebülmeccane adlı köprü dibinde Nil kesimi olur. O köprünün altından akan Nil bütün Kalyob vilâyetini sular.Sonra Şarkivvyye vilâyetini sulayıp, bu Belbis şehrini sulayıp Belbis’e gemiler gelip zahire ve mal alırlar. Bu şehrin yiyecek ve içeceklerinin meşhurları… üzümü gayet sulu ve yumuşaktır.Narı Fuhe narından iri tanelidir. Kadınların parmak ve tırnaklarında vuracakalrı kınayı İslâm diyarından gelip buradan alırlar. Hazine hasıl olur. Büyük kına bağları vardır. Halkının çoğunlukla işleri bu kınadır ki kadınlar el ve ayaklarda kırmızısı renk verir.Bu kına, tarlalara ekilir. Küçük ağaçlardır. Yapraklarını toplayıp değirmenlerde un gibi yapıp kına olur. Ağacı üç sene mahsul verir.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.