FANDOM
EÇS/15/277 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/279

uzaklıktadır.Fakat temmuzda Nil gelip bağlarını sular. 40 dükkânı var. Doğusunda iki saatlik yere kadar hurma bağlarıdır. Cihanı tutmuştur. Her bağda insanlar oturur. Beni Sakar Arapları eşkiyası korkusundnan Karin kavmi daima silâhlı dururlar. Bağların etrafı duvardır. Kurşun atacak mazgal delikleri vardır. Evlerin birbirlerine komşu kuyular vardır. Cenk sırasında birbirine yardıma gelirler. Karpuzu, hurması meşhurdur. Şeyh Abdurrahman Silistini bağlar kenarında bir küçük kurbede gömülüdür. Buradan kalkıp bağlar içinde kuzeye giderek Settare köyünü geçtik. Altı saatte:

ESKİ SALİHİYYE ŞEHRİ: Şarkiyye kâşifi hükümünde subaşılıktır. Şehir bir geniş sahrada fellahlar şehridir. Bin kadar ev vardır. Ama hepsi de ağaçlıklar içinde birbirinden ayrı evlerdir. Hepsinin komşu kapıları vardır. Her evin etrafında mazgal deliği vardır. Çünkü gece gündüz çöl Arapları bunlardan at, koyun, yem, yemek ister. Bunlar vermeyip durmadan cenk ederler. On bin kadar Beni Salih vardır. Bunlar da iki fırkadır. Bir sınıfı Beni Cezamdır, bir fırkası beni haramdır. Bunlarda birbiriyle cenk ederler. Gayet mel’un kavimlerdir. Bütün gelip geçenler bunlardan âcizdirler. Bu kavmi ıslah için tüccar ve hacıların duracağı yer olsun diye Selim han bu şehri yapmıştır. Eski imardan eser kalmamıştır. Ancak bağlar içinde bir geniş meydan avrdır. O meydana haftada bir gün komşu köy halkı toplanır. Bol alışveriş olur. Bu Pazar Meydanında yüksek ve büyük bir câmi vardır. Sultan kayıtbay yapısıdır. Üç şerefli bir minaresi vardır. Fakat cemaati yok. Araplar içinde kalmış garip câmidir. Şehir halkı zenginlerdir. Çünkü bu ümmül Hasan çölünde altı konak yerde lezzetli su yoktur. Tih sahrasının sonu amansız bir çöldür. Salihiyye’den su yüklü develer tutulur. Ümmül Hasan çölünde dermansız ve mecalsiz kalan at, katır, eşek ve develeri bu şehir halkı varıp alırlar. Besleyip yine hacılara satarlar. Gençleri daima yol kesip adam öldürürler. Ama Allahın her Musâ’ya bir Firavun halk ettiği gibi bu kavme de Beni Cezam kabilesini musallat etmiştir. Hattâ hakir paşa gelir diye bu şehir üzerinde bu Beni Cezam kabilesi 1500 küheylân atlı şehrin güney tarafında yağma etmeğe başladı. Salihiyye halkı da iki bin silâhlı ile karşı çıkıp cenk ettiler. Bunlar evlerinde olduklarından köpek cengi ettiler. Avret oğlanları da yardım ederek Beni Cezam kabilesi kaçtı. Salihiyye kavmi bu hali

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.