FANDOMEÇS/15/281 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/283

düşündüm ki <<Sen bunlara ok atınca ya vura, ya vuramıysan. Bunlar Sana çadırlara varmadan yetişirler. Bu sevdadan vaz geç>> diye ilham oldu.

Bunun üzerine ok atmaktan vaz geçip ne tarafa gittiklerini gözlemeğe ve sonra paşaya haber vermeğe karar verdim. Gördüm ki seksen kâfir, yağmaladıkları mallarla doğu tarafa giderler. Ve benim mallarının yüklü olduğu hayvanı, ve gılamlarımı kendi mallarla doğu tarafa giderler. Ve benim mallarımın yüklü olduğu hayvanı, gılamlarımı kendi malları gibi götürdüler. Allah bilir ki böyle olmuştur. Bu sırada bir Arap atlısı gelip (Iktâ Celâcil) dedi. Biri hemen atından inip benim atın çıngıraklarını çıkarıp benim tarafıma fırlattı. Benim önüme düştü. Alıp derhal koynuma soktum. (Elbette bunda bir sır vardır) diye düşündüm. Ama hiç dermanım kalmadı. Artık ardları sıra gitmeğe de takatim kalmadı. Cenk yerine geldim. Hanefi vakti oldu. Biri gümüşlü üç kılıf, üç tüfenk, iki gümüşlü bıçak, benim oklarımdan altı ok, bir heybe elbise, bir çuha Kontos, bir kısrak ve benim ağaca bağladığım atımı alıp başçavuşun çadırına geldim. Onu gördüm ki Haydar adlı gılamım da yaralı geldi. Başçavuş şehirden cerrahlar getirtti. Bütün yoldaşların ve hakirin yaralarına mermer sürdü.

Ertesi gün divanda başçavuş ( Devletlû vezir, benim elli kadar yoldaşım, ve Evliyâ Çelebi kardaşım kulunuz da yaralanıp beş at, bir seyishane, kulağındek yüklü çadırı ile ve bu kadar ( burada iki satır boş bırakılmamıştır.)

Bu kadar malı yağma olunmuş ki tâbir olunmaz. Yine aslâ kimse sormayıp ve adamlarıyla haramilern hakkından gelmeyip, oradan yine büyük alay ile……. Mısır askeri çıkıp paşayı 1087 senesinin Rebiülevvelinde…

ADLİYYE MENZİLLİ: Üç gün üç gece şenlikler olup kalındı. Oradan yine aynı senenin cemaziyelâhırının ol pazatesi günü Abdurrahman paşa Mısır’a girdi. Allah hayırlar nere… Abdurrahman paşa Mısır’a girince Mehmet kethüdası ile geçinemeyip sonunda Mehmet kethüdayı 1088 de azletti. İstanbul’dan uzaklıkta gelen kapıcılar kethüdasını vekil etti. Mehmet ağayı Minye şehrine ve şehir havalesi İbrahim ağayı Circeye sürdü. Zahire tahsiline memur oldular. Fakat biraz kıtlık olup bir erdeb zahire sekiz kuruşa çıktı. Şehir içindeki malzemeleri halk yağma etti. Sultan câmii önündeki mahzenleri eşkiyaları yıktı.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.