FANDOMEÇS/15/282 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/284

Ali kethüda, Şerif çavuş birkaç atlı ile binip Rumeli meydanında Ali kethüda on bir adamın boynunu vurup, halkın malı yağma olmaktan kurtul. Şehirden dışarıya tahıl kitmemesi için tellâllar bağırdı. Bir gün üç yüz deve ile çöl Arapları tahıl kaçırırken derhal Abdurrahman bütün ağalariyle Adiliye ensesinde, Aynı Mûsa tarafında yetişti. Bütün zahireleri bıraktırdı. Büyük cenk oldu. İç ağalarından birçoğu yaralandı. Türkmenoğlu, Arap elinde şehit oldu. Arapların pek çoğu kılıçtan geçti.

Ertesi gün Süveyşten büyük kafile, Şamdan büyük kervan gelip Mısır bolluk oldu. Fakat hacıları karşılamağa giden Akabe ağasını Arapların çevirdiğine dair Abdurrahman paşaya feryatcı geldi. Paşa derhal meydana yüz kese döküp Hac emirliğinden azledilmiş olan Yusuf Bey ile 2000 silâhlı ile üç günde yetişip Arapları bozdu ve hacılar selâmetle Mısır`a girdi.

Bu sırada büyük Deşişe Abdurranfî Şerif çavuş yüzünden Circe`de katledilmiştir. 1087, fakat beri tarafta yeniçeri başçavuşu Şerif çavuş paşayı ve Ali kethüdayı aslâ sevilinmez olup her aşta tuz gibi bulunurdu. Sonunda paşa bunun tutumuna dayanamayıp 1090 mevlûdunun 12 inci gecesi Şeyh Bekri Mevlûdu gecesi yine yeniçeri ocağında küçük Mehmet onbaşı reyi ile sabahleyin Şerif Çavuşu geceliğinden çıplak çıkarıp Abdurrahman paşa huzurnda, bütün neferler (istemeziz!) deyip mehterbaşı odasında cellâtlar boğup cesedini saray meydanına koydular. Onun adamı Muharrem çavuş da İbrim`e sürgün edip Circe şehrinde katlederek Mısır rahata kavuştu. Sonra İstanbuldan Hasan kethüda adlı biri kethüdalığa geldi. Fakat paşa ile geçinemedi. Ka`be`ye gitti. Mehmet kethüdayı İstanbul`dan padişah fermanı ile istediler. Göndermeyip Menfalût İhsan olundu. Sonra İstanbul`dan kahvecibaşı ve Salahur Siyavuş ağa, Sarı Mirahor İbrahim ağa, Frenk bey Gazzaz oğlu Ahmet ağa, gümrük emini Hüseyin ağa, Bozoklu-Ahmet ağa…Velhasıl bunlara 1046 kese İhsan olundu.

ALLAHIN HİKMETİ: 1087 tarihinde Köprülü zâde Fazıl Ahmet paşa veziriâzam iken Tekirdağ şehri ile Burgaz arasında Karabiber ağa çiftliğinde vefat etti. Kara Mustafa paşanın sadrazam olduğu haberi Mısır`a, sadrazam ağlarından Amasyalı Gürcü-Osman ile geldi. Abdurrahman paşa çok üzüldü. Mısır halkı ileiyi geçinmeye başladı.Gürcü

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.